Servicii Prestate

Program Consolidarea Societății Civile

Informare:
 • Editarea şi difuzarea buletinului electronic „CONTACT de Sud”
 • Plasarea ştirilor în ediţii periodice locale şi regionale
 • Plasarea știrilor în buletine informative, pe pagina web a organizației și pe contul de Facebook
 • Amplasarea anunțurilor pe panoul informativ al Centrului
 • Elaborarea şi difuzarea comunicatelor de presă
 • Organizarea conferinţelor de presă
 • Interviuri şi emisiuni pentru audiovizualul local, regional și național („Radio Moldova, TVR Moldova, Gazeta de Sud, Cuvântul liber, Ziuadeazi.md, canalregional.md.)
Instruire:
 • Traininguri cu următoarele subiecte: „Elaborarea propunerii de finanţare”, „Managementul organizaţional”, „Colectare de fonduri”, „Relaţii publice”, „Dezvoltare Instituţională şi Consolidare Organizaţională”, „Managementul conflictelor şi al diferenţelor”, „Management şi Leadership”, „Planificare strategică”, „Managementul proiectelor”, „Advocacy”, „Politici publice”, etc.
Consultanţă:
 • Acorgarea serviciilor de consultanţă în următoarele domenii: cadrul legal, elaborarea proiectelor, colectare de fonduri, contabilitate în ONG.
Asistenţă logistică:
 • Organizarea Forumurilor Regionale ale ONG, Conferințelor regionale.
 • Organizarea evenimentelor în parteneriat cu alte organizaţii: conferinţe, „mese rotunde”, seminare, forumuri, sondaje, vizite de studiu, elaborarea studiilor, etc.
 • Organizarea campaniilor informaționale, de promovare a Drepturilor consumatorilor, de informare europeană, de educație electorală.
 • Organizarea evenimentelor culturale în municipiul Cahul.
 • Organizarea campanilor de colectare de fonduri.

Program Dezvoltare Locală și Regională

Informare/promovare:
 • Organizarea conferinţelor de presă
 • Plasarea informației pe panoul informativ al Centrului Contact-Cahul
 • Plasarea informaţiei în mass-media locală
 • Plasarea informaţiei în buletinul electronic „Contact de Sud”.
Instruire: 
 • Seminare de instruire: „Elaborarea cererii de finanţare”, „Colectare de fonduri”, „Managementul proiectelor”
Facilitare:
 • Facilitarea atelierelor pentru elaborarea planurilor de dezvoltare social-economică ale comunităţilor
 • Actualizarea planurilor de dezvoltare social-economică ale comunităţilor
Consultanţă: 
 • Elaborarea proiectelor
 • Elaborarea rapoartelor financiare şi narative
 • Managementul financiar al proiectului
Monitorizare:
 • Vizite de monitorizare în etapa preselecţie a proiectelor
 • Vizite de monitorizare în perioada de implementare a proiectelor
Vizite de studiu:
 • Organizarea vizitelor de studiu în localităţi performante din țară și de peste hotare.
Asistenţă logistică:
 • Organizarea conferinţelor, „meselor rotunde”, conferinţelor, seminarelor în parteneriat cu alte organizaţii
Asistenţă tehnică:
 • Oferirea serviciilor de asistenţă tehnică pentru beneficiarii organizației.

Program Abilitare Economică

Informare/promovare:
 • Organizarea conferinţelor de presă
 • Promovarea programelor de finanțare pentru tineri antreprenori
 • Organizarea cursurilor de instruire pentru tineri
 • Colaborarea cu Oficiul Forței de Muncă pentru susținerea tinerilor antreprenori
Instruire: 
 • Seminare de infotrmare / instruire pentru diferite categorii de persoane în domeniul abilitării economice (liceeni, studenţi, etc.)
Vizite de studiu:
 • Organizarea vizitelor de studiu în ţările-membre ale UE în scopul preluării experienţei pozitive
Asistenţă logistică:
 • Organizarea conferinţelor, „meselor rotunde”, conferinţelor, seminarelor în parteneriat cu alte organizaţii ce activează în domeniu.

Program Advocacy și Politici Publice

Informare:
 • Editarea şi difuzarea informațiilor din domeniul Advocacy în buletinului electronic „CONTACT de
 • Plasarea știrilor din doemniul Advocacy și Politici Publice în buletine informative, pe pagina web a organizației și pe contul de Facebook
 • Amplasarea anunțurilor pe panoul informativ al Centrului
 • Elaborarea şi difuzarea comunicatelor de presă
 • Interviuri şi emisiuni pentru audiovizualul local, regional și național („Radio Moldova, TVR Moldova, Gazeta de Sud, Cuvântul liber, Ziuadeazi.md, canalregional.md.)
Instruire:
 • Traininguri cu următoarele subiecte: „Advocacy și mobilizarea comunitară”, ”Cum se aprobă deciziile locale”, ”Elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale”, ”Transparența decizională”, ”Elaborarea și implementarea unui plan de Advocacy”, ”Participarea cetățenilor la procesul decizional”.
Consultanţă:
 • Acordarea serviciilor de consultanţă în următoarele domenii: cadrul legal de funcționare a APL, formarea și consultarea Grupurilor de Acțiune Locală, elaborarea proiectelor, oeganizarea și desfășurarea unei campanii de Advocacy, organizarea zilelor transparentei decizionale în localitate, mobilizare comunitară.
Asistenţă logistică:
 • Organizarea campaniilor de Advocacy, suport informaționale, promovare
 • Consultanță în elaborarea materialelor informaționale
 • Mediatizarea campaniilor de Advocacy
 • Medierea între instituțiile statului și grupurile de inițiativă locale cetățenești
 • Elaborarea panourilor informative privind desfășurarea campaniilor de advicacy.