Despre Contact

Scurt Istoric

Centrul CONTACT-Cahul a început activitatea în anul 1997, fiind creat de Centrul National CONTACT.Inițial centrul a activat ca membru al rețelei de Centre CONTACT, iar din anul 2003 în calitate de asociație obștească independentă. Prin decizia Ministerului Justiției din 15 august 2014 instituția noastră se reorganizează prin transformare în organizația necomercială IP CRAION CONTACT-Cahul (Instituția Privată Centrul Regional de Asistență și Informarea ONG din Moldova ”CONTACT-Cahul”.

Areal geografic și beneficiari

Activitățile se realizează în cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud (Cahul, Cantemir,
Taraclia, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă).


Beneficiari:
– reprezentanții ONG-urilor,
– grupurile de inițiativă cetățenească și liderii comunitari,
– reprezentanți ai administrației publice locale,
– reprezentanții mediului economic,
– mediul academic,
– voluntari.

Domenii de expertiza

 • Sprijinirea şi încurajarea grupurilor de iniţiativă interesate să se constituie ca asociaţii obşteşti şi să contribuie la soluţionarea problemelor comunităţilor de la sudul Republicii Moldova;
 • Promovarea şi contribuirea la dezvoltarea sectorului neguvernamental prin oferirea serviciilor de informare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire, creare de parteneriate, constituirea reţelelor şi expertiză în domeniile de interes ale acestora;
 • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor actorilor sociali în domeniul planificării strategice participative, elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor;
 • Asistenţă comunităţilor şi facilitarea proceselor de dezvoltare locală la toate etapele aferente elaborării de proiecte: identificarea în comun cu comunitatea a ideilor de proiecte, elaborarea fişelor de proiecte şi scrierea solicitărilor de finanţare;
 • Mobilizare şi organizare comunitară, sprijinirea cetăţenilor în identificarea problemelor care le afectează viaţa, cercetare pentru găsirea soluţiilor şi realizarea intervenţiilor şi acţiunilor care să ducă la soluţionarea problemelor sau minimizarea efectelor lor;
 • Formarea de capacităţi pentru elaborarea proiectelor regionale;
 • Încurajarea constituirii parteneriatelor intra şi intersectoriale a ONG, APL şi mediului economic;
 • Educaţie, dezvoltare şi integrare socio-profesională, promovarea conceptului şi procesului de instruire pe tot parcursul vieţii;
 • Educaţie civică şi electorală, formarea capacităţilor aleşilor locali pentru o mai bună guvernare la nivel local şi regional;
 • Dezvoltarea voluntariatului, promovarea filantropiei şi carităţii.

Din experienţa organizaţiei în scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă

Cele mai relevante proiecte implementate în ultimii ani sunt:


 • „Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a OSC-urilor și campanie de informare europeană în regiunea de sud a Republicii Moldova”, implementat în perioada 2014-2018, cu sprijinul financiar al FHI 360 din fondurile USAID;
 • „Centrul de Asistență a Consumatorului Sud”, finanțat de Fundația Est-Europeană din Moldova;
 • Proiectul ”De la dezvoltarea locală – la dezvoltarea regională a Republicii Moldova” implementat în perioada 2010-2013 cu sprijinul financiar al FHI 360 din fondurile USAID;
 • Proiectul “Oportunităţi profesionale şi integrarea socială a tinerilor dezavantajaţi din zonele rurale de la sudul Republicii Moldova”, implementat în perioada 2012-2017 cu sprijinul financiar al Fundaţiei Elveţiene HEKS;
 • „CONTACT-Cahul – promotor al culturii învăţării pe tot parcursul vieţii” finanţat de dvv internaţional, 2012 – 2017;
 • „Sporirea potențialului femeilor în agricultură prin dezvoltarea rețelelor de socializare sud”, în cadrul programului „Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor” implementat de ACED, cu susţinerea financiară a USAID şi Corporaţiei ”Provocării Mileniumului”, anul 2012-2015;
 • ”Cetăţeni în acţiune” realizat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică Ce-Re din mun. Bucureşti şi Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă din or. Cantemir. Proiectul realizat în perioada 2011-2012 cu suportul Black Sea Trust for Regional Cooperation şi susţinut de Fondul German Marshall.
 • ”Crearea Centrului Turistic şi de Agrement pentru tineriii din Euroregiunea ”Dunărea de Jos” C.E.T.A.T.E. CONTACT-Cahul – partener al asociaţiei ”Casa noastră” din mun. Galaţi (Ro) în cadrul proiectului finanţat prin Programul de Vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, anul 2010.