Program Dezvoltare Locală și Regională

Informare/promovare:
 • Organizarea conferinţelor de presă
 • Plasarea informației pe panoul informativ al Centrului Contact-Cahul
 • Plasarea informaţiei în mass-media locală
 • Plasarea informaţiei în buletinul electronic „Contact de Sud”.
Instruire:
 • Seminare de instruire: „Elaborarea cererii de finanţare”, me critique „Colectare de fonduri”, „Managementul proiectelor”
Facilitare:
 • Facilitarea atelierelor pentru elaborarea planurilor de dezvoltare social-economică ale comunităţilor
 • Actualizarea planurilor de dezvoltare social-economică ale comunităţilor
Consultanţă:
 • Elaborarea proiectelor
 • Elaborarea rapoartelor financiare şi narative
 • Managementul financiar al proiectului
Monitorizare:
 • Vizite de monitorizare în etapa preselecţie a proiectelor
 • Vizite de monitorizare în perioada de implementare a proiectelor
Vizite de studiu:
 • Organizarea vizitelor de studiu în localităţi performante din țară și de peste hotare.
Asistenţă logistică:
 • Organizarea conferinţelor, „meselor rotunde”, conferinţelor, seminarelor în parteneriat cu alte organizaţii
Asistenţă tehnică:
 • Oferirea serviciilor de asistenţă tehnică pentru beneficiarii organizației.