Available courses

Prezentul suport de curs este destinat reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia, interesați de a dezvolta  abilităţile de planificare participativă.

Prezentul suport de curs este destinat reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia, interesați de a promova democrația participativă și principiile bunei guvernări la nivel local prin formarea și consolidarea capacităților în acest domeniu.


Scopurile și obiectivele cursului
Cursul este conceput în scopul obținerii cunoștințelor teoretice și practice despre societatea civilă din Republica Moldova, necesitatea asocierii cetățenilor în organizații necomerciale, familiarizarea cu avantajele participării comunității în toate sferele vieții.
Obiectivele cursului sunt
  • Înţelegerea libertății de asociere și mecanismelor prin care se realizează acesta
  • Identificarea formelor optime de asociere în dependență de scop și misiune 
  • Înţelegerea OSC-urilor pentru viața comunității 
  • Determinarea structurii optime pentru un OSC concret, dar cunoașterea cerințelor legale referitor la această structură
  • Înţelegerea importanței constituenților pentru OSC și identificarea mecanismelor de conlucrare cu fiecare grup de constituenți
  • Evaluarea corectă a resurselor de care dispune organizația și utilizare eficientă a acestor resurse. Prezentul suport de curs este destinat reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia, interesați de a dezvolta  abilităţile de management al proiectelor.