Selectarea unui consultant/expert care va sprijini activitatea Juriilor Cetățenești Locale (JCL) în procesul de organizare comunitară în patru localități din sudul țării

Selectarea unui consultant/expert care va sprijini activitatea Juriilor Cetățenești Locale (JCL) în procesul de organizare comunitară în patru localități din sudul țării

Noutăți

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), implementează proiectul „Participare la guvernarea locală prin Juriile Cetățenești Locale”, cu suportul Fundației Soros-Moldova/ Departamentul Buna Guvernare. Scopul proiectului este sporirea participării civice în localitățile rurale din sudul țării prin organizarea comunitară și auto-organizarea cetățenilor obișnuiți în grupuri civice informale, active în procesul decizional local. Acțiunile întreprinse sunt desfășurate în sudul țării, în localitățile s. Cociulia (Cantemir), Slobozia Mare (Cahul), s. Crihana Veche (Cahul) și s. Giurgiulești (Cahul), unde vor fi create Jurii Cetățenești Locale.

În acest sens, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților, care vor sprijini Juriile Cetățenești Locale (JCL) din localitățile țintă. 

Obiectivul principal al sarcinii constă în acordarea serviciilor sistematice de consultanță și asistență la toate etapele de activitate a Juriilor Cetățenești Locale, și anume, în planificarea și desfășurarea acțiunilor civice de către JCL din localitățile sus menționate, în elaborarea unui plan de advocacy pentru soluționarea unei probleme locale priotizată de cetățeni și realizarea tuturor acțiunilor ce vor duce la soluționarea problemei date.


Caietul de sarcini include servicii de asistență și consultanță acordate organizatorilor comunitari și Juriilor Cetățenești Locale pe parcursul realizării exercițiului de organizare comunitară după cum urmează:

 1. Consultarea constantă a organizatorilor comunitari pentru înțelegerea și aplicarea corectă a a mecanismului de organizare comunitară;
 2. Oferirea de  asistență organizatorilor comunitari la formarea grupului de voluntari-multiplicatori din localitățile-țintă;
 3. Sprijinirea organizatorilor comunitari în prioritizarea problemelor identificate în fiecare comunitate;
 4. Oferirea de asistență și coaching în planificarea și implementarea campaniilor de advocacy; 
 5. Monitorizerea procesului de implementare a organizării comunitare în localitate:
 6. Elaborarea recomandărilor pentru acțiunile JCL din localități.
 7. Elaborarea și prezentarea rapoartelor intermediare și finale specifice per fiecare localitate cu stipularea rezultatelor cantitative și calitative obținute de localități în procesul de oranizare comunitară. 

Consultanții selectați vor desfășura activitățile de bază în localitățile-țintă ale proiectului alături de organizatorii comunitari și JCL. Suplimentar consultanții vor participa și la activitățile comune realizate la sediul CONTACT-Cahul cu participarea tuturor celor 4 localități. 

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile aprilie2019 – octombrie 2018. Activitățile de bază se desfășoară în localitățile sus menționate.

Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de lucru în domeniul organizării comunitare;
 • Cunoștințe și abilități de planificare și desfășurare acțiunilor civice;
 • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Abilități excelente în utilizarea PC;
 • Abilități de executare în mod independent a obligațiunilor care cer minimum de supervizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Excelente abilități de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.


Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține: 

 1. CV-ul candidatului; 
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologiei de activitate); 
 3. Oferta financiară, care va include 12 zile de muncă în localitățile-țintă și cheltuielile de transport aferente acestor călătorii.


Termenul limită de prezentare a ofertei: 22 martie 2019, orele 18.00.


Telefon de contact: 0 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com


Persoana de contact: Cristina Lupan , coordonator de proiect