Grupul de Acțiune Locală ”Valea Halmagei” este gata pentru a participa la Apelul de propuneri, Fondul Granturilor Mici (FGM) 2019 ediția rurală LEADER+

Grupul de Acțiune Locală ”Valea Halmagei” este gata pentru a participa la Apelul de propuneri, Fondul Granturilor Mici (FGM) 2019 ediția rurală LEADER+

Noutăți
Consiliul GAL-ului ”VALEA HALMAGEI” s-au întrunit pe 13 martie 2019, în satul Zârnești, raionul Cahul, la sediul ONG ”Egreta”, pentru a lua decizia de a participa la Apelul de propuneri, Fondul Granturilor Mici (FGM) 2019 ediția rurală LEADER+. Este prima experiență de valorificare a unui grant acordat în cadrul programului LEADER +, pentru cofinanțarea proiectelor și inițiativelor, care sprijină realizarea Planului Strategic de Acțiune al GAL-ului. Tot în cadrul ședinței au fost prezentate idei de proiecte care vor avea posibilitate sa fie cofinanțate în cadrul Apelului. Proiectele au fost propuse de către antreprenori, reprezentanții instituțiilor publice, ONG-uri cât și persoane fizice. Toate aceste proiecte au scopul de a contribui la protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural local, la consolidarea și diversificarea economiei rurale, la îmbunătățirea serviciilor publice și capacităților administrative la nivelul comunităților locale.

Această activitate face parte din cadrul proiectului ”Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, susținută financiar de Fundația Elvețiană HEKS Moldova.

Notă: Fondul Granturilor Mici este un program al Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală implementate de actorii locali. FGM 2019 – ediția rurală LEADER+ are scopul să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER. Partenerii ediției FGM 2019 ediția rurală LEADER+ sunt organizațiile: IP CRAION CONTACT-Cahul și AO Pro Cooperare Regională.

Galerie foto din postare