Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor CONTACT–Cahul  demarează procesul de selectare a organizatorilor comunitari în cadrul proiectului  Participare la guvernare prin Juriile Cetățenești Locale

Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor CONTACT–Cahul demarează procesul de selectare a organizatorilor comunitari în cadrul proiectului Participare la guvernare prin Juriile Cetățenești Locale

NoutățiCentrul CONTACT–Cahul lansează procesul de selectare a 4 persoane energice, motivate, cu bune abilități de comunicare şi facilitare, care să se alăture echipei de implementare a proiectului „Participare la guvernare prin Juriile Cetățenești Locale” în calitate de organizatori comunitari.  Organizatorii vor activa în localitățile de baștină şi vor contribui la sporirea gradului de participare civică a cetățenilor din  localitate, unde se vor constitui „Jurii Cetățenești Locale”. 

Una dintre prioritățile concursului de selectare este participarea la training-ul de formare în domeniul organizării comunitare, desfășurat la Cahul în perioada 7-9 februarie  şi dorinţa de a aplica în practică cunoștințele obținute. Experiența anterioară ca organizator comunitar sau/şi facilitator comunitar, în lucrul direct cu grupurile de cetăţeni, constituie un avantaj. Alte aspecte relevante la nivel de competențe şi abilități necesare sunt:

 1. Abilități bune de comunicare orală şi scrisă;
 2. Capacitatea de a relaționa ușor cu oamenii;
 3. Abilități de moderare, facilitare şi mediere a conflictelor
 4. Abilități de asistentă şi coaching (motivare, mobilizare, instruire/ghidare permanentă a oamenilor cu care lucrează);
 5. Creativitate, dinamism şi încredere că lucrurile pot fi schimbate prin implicare și dedicație.


Responsabilitățile organizatorului comunitar sunt următoarele:

 1. Organizează interviuri „din ușă în ușă” pentru a identifica problemele comunității și persoanele care doresc să inițieze sau să se angajeze în acțiuni civice.
 2. Mobilizează persoane cu potenţial de lider şi alţi membri ai comunităţii.
 3. Organizează discuţii individuale şi de grup, întîlniri, şedinţe de lucru etc.
 4. Ajută grupul să prioritizeze problemele cu care se confruntă comunitatea.
 5. Asistă grupul în faza de documentare, de la identificarea unei soluții pentru problema abordată până la identificarea persoanelor și instituțiilor responsabile, cu putere de decizie în cazul problemei identificate.
 6. Asistă grupul în organizarea de evenimente în comunitate sau acţiuni care vizează responsabilizarea autorităților publice.
 7. Colaborează cu echipa de proiect pentru a stabili strategia de intervenţie în comunitate.
 8. Se documentează cu privire la metodele şi principiile organizării comunitare, inclusiv pe teme de participare publică/advocacy.
 9. Învață cetățenii să planifice, să dezvolte o gândire strategică, să-și folosească resursele în mod eficient.
 10. Participă la toate evenimentele din cadrul proiectului.


Durata contractului ce va fi semnat cu fiecare dintre organizatori comunitari: 7 luni (part-time)


Persoanele interesate sunt rugate să expedieze un CV actualizat şi o scrisoare de intenție pe adresa contact-cahul@yahoo.com, cu mențiunea organizator comunitar, până la data de 25 februarie 2019, ora 18.00. Doar persoanele selectate vor fi contactate telefonic. 


Pentru detalii nu ezitați să ne contactați la numerele de tel.: 299 84842/84843, persoana de contact Cristina Lupan.


Proiectul „Participare la guvernarea locală prin Juriile Cetățenești Locale” este implementat de Centrul CONTACT-Cahul, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova / Departamentul Buna Guvernare.