Anunț pentru selectarea participantelor în cadrul Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, sesiunea aprilie-august 2019

Anunț pentru selectarea participantelor în cadrul Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, sesiunea aprilie-august 2019

WOMEN 4 LEADERSHIP
Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION Contact-Cahul, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova și cu suportul financiar al Guvernului Suediei, lansează anunțul de selectare a participantelor din cadrul Academiei de Leadership Feminin „Women 4 Leadership”, sesiunea aprilie-august 2019.

Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” propune un program complex de susținere și abilitarea a femeilor interesate de a se implica activ în procesele decizionale locale și în viața politică din Republica Moldova.

În cadrul acestei sesiuni a Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, ce se va desfășura în perioada aprilie-august 2019, 50 de femei din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de expertiză pentru dezvoltare personală și de o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilitaților de leadership politic, comunicare publică și tehnici de organizare a campaniilor electorale, precum și de ocazia de a învăța din experiențele politice ale altor femei atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Experții naționali vor împărtăși tehnici eficiente și aplicative de promovare și desfășurare a unor campanii publice eficiente, de motivare a publicului să voteze pentru o femeie-candidată și de identificare a priorităților electoratului-țintă etc.

Participantele vor fi instruite în spiritul bunelor practici de acțiune și implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel local în cadrul celor cinci evenimente (instruiri, mese rotunde, lecții de artă oratorică, dezbateri publice, activități de mentorat) și vor avea ocazia de a aplica aceste cunoștințe și abilități, începând cu scrutinul electoral local din 2019.

Cheltuielile de cazare, alimentație și transport vor fi asigurate de către organizatori. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon: (+373) 79403288.

Prima instruire în cadrul proiectului este planificată pentru luna aprilie 2019.

Dacă ați decis să participați, vă îndemnăm să completați FORMULARUL DE AICI >>> RO Formular_de_participare_Women_4_Leadership_20 martie 2019, să-l semnați și să-l transmiteți, până la data de 20 martie 2019, pe adresa ivc.moldova@gmail.com, cu mențiunea la subiectul mesajului „Formular de participare „Women 4 Leadership”.

Doar candidatele selectate vor fi contactate.

Proiectul „Women 4 Leadership” este implementat la nivel național de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION Contact-Cahul și contribuie la edificarea unei platforme incluzive de dialog, instruire și acțiune a femeilor-lider, care spori șansele de afirmare a femeilor din diferite grupuri, inclusiv femei tinere, din grupurile de minorități etnice, femeile cu dizabilități, care sunt practic absente din procesele decizionale.

Această activitate are loc în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al donatorului.


Ассоциация «Institutum Virtutes Civilis» (IVC) и IP CRAION Contact-Cahul в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women) в Молдове и при финансовой поддержке правительства Швеции, объявляет отбор участниц в рамках Академии женского лидерства „Women 4 Leadership”, с апреля по август 2019 года.

Академия женского лидерства «Women 4 Leadership» предлагает комплексную программу поддержки и расширения прав и возможностей женщин, заинтересованных в участии в процессах принятия решений на местном уровне и политической жизни в Республике Молдова.

Во время этой сессии Академии лидерства «Women 4 Leadership», которая состоится в период с апреля по август 2019 года, 50 женщин из разных регионов Республики Молдова получат консультации для развития личности и широкого спектра возможностей развития политических лидерских способностей, методы общения и организации избирательных кампаний, а также возможность учиться на политическом опыте других женщин как из Республики Молдова, так и из-за рубежа.
Национальные эксперты будут делиться с вами эффективными и применяемыми методами поощрения и развертывания эффективных общественных кампаний, мотивируя общественность голосовать за женщину-кандидата и определяя приоритеты целевого электората и т. д.
Участницы будут обучены в духе лучших практик и участия в процессе принятия решений на местном уровне на протяжении пяти мероприятий (тренинги, круглые столы, ораторские занятия, публичные дебаты, наставничество) и будут иметь возможность применять эти знания и навыки, начиная с выборов в 2019 году.

Все расходы на проживание, питание и транспорт предоставляются организаторами. За дополнительной информацией, свяжитесь с нами по телефону: (+373) 79403288; +373 22 272500.

Начало обучения в проекте запланировано c апреля 2019 года. Если вы решили принять участие, заполните формуляр, приложенный к этому объявлению, подпишите и отправите его до 20 марта 2019 года на ivc.moldova@gmail.com с пометкой темы Формуляр участия «Women 4 Leadership”.

Формуляр ЗДЕСЬ.RU Формуляр W4L

Свяжемся только c отобранными кандидатами.

Проект „Women 4 Leadership” реализуется на национальном уровне Ассоциацией «Institutum Virtutes Civilis» (IVC) и IP CRAION Contact-Cahul и вносит вклад в создание инклюзивной платформы для диалога, обучения и действий женщин-лидеров, увеличивая шансы на утверждение женщин из разных групп, включая молодых женщин, группы этнических меньшинств, женщин-инвалидов, которые практически не участвуют в процессе принятия решений.

Эта деятельность осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве на основании проектов с Организации Объединенных Наций по вопросам равенства женщин и возможностей женщин, финансируемым правительством Швеции и UN Women. Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин или донора.