Anunț de selectare a ONG-urilor care vor coordona activitatea GAL-urilor ”Colinele Tigheciului” și ”Valea Halmagei” create în regiunea de sud a Republicii Moldova

Anunț de selectare a ONG-urilor care vor coordona activitatea GAL-urilor ”Colinele Tigheciului” și ”Valea Halmagei” create în regiunea de sud a Republicii Moldova

Noutăți

Pentru asigurarea funcționalității GAL-urile nou create în raioanele Cahul și Cantemir din regiunea de sud, sunt în căutarea celor mai viabile ONG-uri de pe teritoriul GAL-ului, care vor avea rolul de organ responsabil sau organ administrativ și financiar al GAL-ului.

ONG-ul responsabil va fi selectat și desemnat de Consiliul GAL-ului pentru un mandat de 1 an, cu posibilitatea de prelungire. 

Cerințe față de ONG-urile aplicante:

 • ONG-uri care activează pe teritoriul GAL-urilor, cu o experiență organizațională de minim 1 an;
 • Organizații înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, care dețin organe de conducere, angajați sau persoane implicate, conturi bancare pentru gestionarea activității financiare, ștampilă ș.a. atribute necesare unei organizații necomerciale;
 • Echipă motivată, dinamică și profesionistă;
 • Misiune statutară a ONG-urilor este de a contribui la dezvoltarea locală a comunităților din zona de sud;
 • Experiența în domeniul managementului proiectelor va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea specificului abordării LEADER în Republica Moldova.


ONG-ul selectat va fi implicat în realizarea următoarelor tipuri de sarcini:

 • Înființarea un birou separat pentru GAL, asigurând funcționarea administrativă și arhivarea tuturor dosarelor relevante. Păstrarea documentelor GAL-ului separat de alte documente ale organizației;
 • Deschiderea un cont separat pentru activitatea GAL;
 • Angajarea în numele GAL-ului, personal aprobat de consiliul GAL. Aceste persoane trebuie să lucreze pentru GAL și în strânsă legătură cu organele de conducere GAL.
 • Gestionarea procesului de realizare a proiectelor, asigurarea managementul financiar și procesul de raportare către donatori.
 • Monitorizarea veniturilor și cheltuielilor GAL-ului și stabilirea bugetelor operaționale pentru GAL.
 • Asigurarea existenței unor mecanisme adecvate și eficiente de control și proceduri operaționale pentru a îndeplini toate cerințele de reglementare și tehnice ale activităților GAL.
 • Asigurarea gestionării financiare a GAL-ului, gestionarea plăților și cheltuielilor suportate.
 • Verificarea eligibilității solicitanților de finanțare și oferirea consultanței relevante pentru cererile de finanțare, înainte de luarea deciziei de către GAL.
 • Comunicarea permanentă cu autoritățile de management și finanțare;
 • Promovarea proiectelor selectate pentru finanțare, inclusiv prezentarea către autoritatea de management și finanțare a justificărilor necesare cu privire la selectarea acestora.
 • Informarea membrilor GAL asupra altor cereri deschise din alte surse de finanțare.
 • Primirea cererile pentru noi membri GAL.
 • Realizarea altor sarcini ce țin de promovarea agendei GAL, inclusiv implementarea planului de dezvoltare locală. 

ONG-urile interesate sunt rugate să expedieze  o scrisoare de intenție și CV-ul organizației pe adresa de email contact_cahul@yahoo.com. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 029984842, 029984843, persoana de contact Lupan Cristina.

Termenul limită 08 februarie, orele 17.00. ONG-urile selectate vor fi invitate la următoarea ședință a GAL-ului din luna februarie la un interviu.