Anunț pentru selectarea unei Companii pentru servicii de  alimentare și locație pentru instruirea femeilor în cadrul proiectului  ”Women 4 Leadership”

Anunț pentru selectarea unei Companii pentru servicii de alimentare și locație pentru instruirea femeilor în cadrul proiectului ”Women 4 Leadership”

WOMEN 4 LEADERSHIP

Scopul concursului:


Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de alimentare și sală de instruire în or.Chișinău.


Sarcina tehnică:

Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară):

Calculele detaliate:

Tipul serviciului

Preț per unitate

Preț total

Alimentare prânz (o zi pentru 45 persoane)Pauza de cafea (o pauza pentru 50 persoane)Arenda sala de ședință cu capacitatea de 50 persoane (o zi, inclusiv apă, flip chart, proiector, microfon, etc)
Rezultate așteptate:

Compania selectată va presta serviciile specificate pe data de 15 decembrie respectînd obligațiunile contractuale.

Aranjamente instituționale:

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Organizației pentru coordonarea modificărilor logistice care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor.


Criterii de selecție

- spațiu suficient pentru organizarea evenimentului pentru 50 de participanți; 

- oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț - calitate);

- experiență în domeniu.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu  oferta financiară care va cuprinde prețurile per unitate, costul total.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 28 noiembrie 2018, ora 18:00.


Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: contact_cahul@yahoo.com cu

subiectul – „Concurs servicii de alimentare si locație  – eveniment Programul” Women 4 Leadershep”  15 decembrie 2018.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la numerele de tel: 022 27 25  00 /079403288 - Alina Bulgac; 079250184 - Rodica Jardan sau 060082825 Silvia Strelciuc