Instruirii în domeniul lucrului în echipă și liderism pentru de elevii din 3 licee: L.T. ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, L.T. ”Dimitrie Cantemir” or. Cahul și L.T. ”Ioan Vodă” or. Cahul,

Instruirii în domeniul lucrului în echipă și liderism pentru de elevii din 3 licee: L.T. ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, L.T. ”Dimitrie Cantemir” or. Cahul și L.T. ”Ioan Vodă” or. Cahul,

Noutăți
În perioada 14-16 octombrie au avut loc instruirii în domeniul lucrului în echipă și liderism pentru de elevii din 3 licee: L.T. ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, L.T. ”Dimitrie Cantemir” or. Cahul și L.T. ”Ioan Vodă” or. Cahul, implicate în implementarea proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

Scopul acestui proiect este încurajarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliilor Elevilor, structuri funcționale și eficiente, capabile să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea capacității de implicare a tinerilor în viața instituției și a localității.

În cadrul instruirilor circa 80 de elevii au fost implicați în activități de lucru în echipă și dezvoltarea abilităților de lidership. Participanții la instruire au avut ocazia să evalueze procesului de organizare a alegerilor consiliului local de elevi din fiecare liceu și să primească recomandări din partea experților.

Prin activitate de brainstorming tinerii au identificat problemele reale din fiecare instituție, iar apoi în grupuri mici au elaborat arborele soluțiilor și planul de soluționare a acestora. În cadrul Planului de Activitate pentru anul următor elevii și-au planificat soluționarea problemelor identificate.

Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” este implementat de Centrul CONTACT-Cahul cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova prin Departamentul Buna Guvernare.