Programul de susținere a inițiativelor locale  Concurs de granturi

Programul de susținere a inițiativelor locale Concurs de granturi

Noutăți

Proiectul „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN) este susținut de Fondul pentru conflicte, stabilitate și securitate al Regatului Unit al Marii Britanii și implementat de Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) în parteneriat cu Rețeaua Globală a Femeilor Pacificatoare (GNWP). Proiectul BREN contribuie la abilitarea OSC-urilor să producă schimbări profunde în domeniul păcii și securității pentru a spori securitatea femeilor și grupurilor marginalizate, vulnerabile și excluse social din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.

Scopul proiectului ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace” este creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor și APL-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local și creșterea rezilienței la situații de criză.

Scopul concursului este de a dezvolta capacități și de a furniza asistență financiară comunităților care vor construi parteneriate durabile în promovarea drepturilor omului.


La concurs pot aplica doar asociațiile obștești beneficiare ale proiectului ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace” implementat în perioada septembrie 2022 – februarie 2023: 

  1. AO ”SUPORT CIVIC” din mun. Cahul, 
  2. AO ”Prospect” din or. Cimișlia 
  3. AO ”AQUA-TAR-SAN” din or. Taraclia, 
  4. Asociația Obștească de dezvoltare durabilă în mediul rural „RĂDĂCINI SOLIDARE” din s. Cociulia raionul Cantemir, 
  5. AO „Centrul de Dezvoltare Durabilă Rural-21” din or. Ștefan Vodă, 
  6. AO „For Happiness” din or. Basarabeasca, 
  7. AO ”Raza încrederii” din or. Căușeni, 
  8. Asociația Obștească ”Liceum” din or.  Leova. 


Proiectul trebuie să reprezinte implementarea unei acțiuni din Planul de acțiuni sensible la gen și situații de criză, elaborat în proiectul anterior. 


Inițiativele vor fi axate pe soluționarea unor probleme din comunitate, oferirea șanselor egale, vor contribui la schimbări benefice în viața socială și economică la nivel local.


Nu vor fi susținute lucrări de reparație și de construcție.


Suma maximă solicitată este de 30 000 MDL.

Contribuția locală – cel puțin 5 % din costul total al proiectului.


Finanțarea acestor inițiative va fi realizată de către AO Centrul CONTACT-Cahul prin efectuarea plății directe către furnizori (agenți economici), în baza documentelor confirmative prezentate de Asociația Obștească beneficiară. 


Vor fi finanțate doar 2 inițiative.


Proiectul va asigura suport financiar și tehnic pentru OSC-urile și APL-urile beneficiare care vor implementa aceste inițiative.  


Pentru a participa la concurs este necesar de completat formularul de mai jos.


Termenul de implementare a inițiativei: 01 noiembrie – 15 decembrie 2023

Termenul limită pentru depunerea formularului: 30 octombrie 2023


Formularul de aplicare:

https://docs.google.com/document/d/1-ggxFISnpvXaObyrrAumb2DH50YyfDT4/edit?usp=sharing&ouid=107916591366234177644&rtpof=true&sd=true