TERMENI DE REFERINȚĂ REPETAȚI PRIVIND SELECTAREA EXPERȚIOLOR PENTRU ELOBORAREA PLANURILOR DE ACȚIUNI SENSIBILE LA GEN ȘI SITUAȚII DE CRIZĂ ÎN 4 LOCALITĂȚI

TERMENI DE REFERINȚĂ REPETAȚI PRIVIND SELECTAREA EXPERȚIOLOR PENTRU ELOBORAREA PLANURILOR DE ACȚIUNI SENSIBILE LA GEN ȘI SITUAȚII DE CRIZĂ ÎN 4 LOCALITĂȚI

Noutăți
1. Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”.

Scopul proiectuluieste creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor și APL-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local și creșterea rezilienței la situații de criză.


2. Obiectivul contractării serviciilor:

Obiectivul concursului oferirea serviciilor de consultanță pentru elaborarea a 4 planuri de acțiuni sensibile la gen și situații de criză în 4 localități rurale din următoarele raioane: Cahul, Cantemir, Leova și Basarabeasca. 

Planul de acțiuni va cuprinde un set de sarcini/acțiuni pe perioada anilor 2023-2024pe domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și situații de criză, luând în calcul conflictul armat din Ucraina. 

3. Responsabilități/activități incluse în serviciile prestate:


Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

1

Realizarea a 2 activități în teritoriu cu grupul de lucru pentru colectarea informațiilor. Elaborarea agendelor și metodologie de colectare a informațiilor.

15 August - 15 Septembrie 2023


2 întilniri în teritoriu. Agendă și materiale de suport pentru participanți. 

Total: 2 zile 

 2.

Lucru din oficiu pentru redactarea și elaborarea planului de acțiuni sensibil la gen și situații de criză

15 Septembrie – 15 Octombrie 2023


Planul de acțiuni

Total: 3 zile
TOTAL 5 zile 

PER LOCALITATE

Activitățile urmează a fi desfășurate pentru fiecare localitate, conform tabelului:  


Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa de implementare a Centrului CONTACT-Cahul și facilitatorii locali  vor asigura comunicarea cu beneficiarii și vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte. 

Perioada de prestare a serviciilor: 15 august – 15 octombrie 2023 .

4. Dosarul de aplicare trebuie să includă:
  • CV-ul candidatului cu menționarea expresă a experiențelor relevante sau Profilul Organizaţiei şi copia Certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice);
  • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra metodologiei de realizare a planurilor de acțiuni și planul de executare a activităților prevăzute;
  • Oferta Financiară va fi prezentată de către:

1. Persoane fizice: va include onorariu brut per zi în MDL, inclusiv costul total pentru realizarea sarcinii; 

2. persoane juridice, va include costul per zi in MDL, inclusiv costul total pentru realizarea sarcinii  

5. Termenul limită de prezentare a ofertei:  21 august 2023, ora 16.00.


Oferta va fi depusă prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Ofertă planuri de acțiuni”. 

Persoanele interesate pot solicita detalii la adresa de e-mail: contact_cahul@yahoo.com sau la numărul de telefon: 029984842 sau 061082534. 

Persoane de contact: Mihail Cucereanu, Director Executiv

                                     Viorica Cecan, Manageră  de proiect