Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs pentru selectarea experților care vor facilita procesul de elaborare a Strategiei Organizaționale pentru anii 2023-2027

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs pentru selectarea experților care vor facilita procesul de elaborare a Strategiei Organizaționale pentru anii 2023-2027

Noutăți
1. SCOPUL CONTRACTULUI 
AO Centrul ”CONTACT-Cahul” intenţionează să angajeze un Consultant/ă / Companie de consultanţă (în continuare, Consultantul) în scopul elaborării Strategiei organizaţiei pentru anii 2023-2027. În îndeplinirea angajamentului, Consultantul va îndeplini următoarele sarcini specifice: 
a. Facilitarea elaborării şi validării Teoriei schimbării (THEORY OF CHANGE) relevante pentru organizație.Consultantul va organiza şi facilita un proces participativ: atelier de lucru şi interviuri cu actorii relevanţi. 
b. Elaborarea Strategiei Centrului ”CONTACT-Cahul” pentru anii 2023-2027 În lumina Teoriei schimbării dezvoltate şi validate la etapele anterioare,Consultantul: 
- Va analiza activitatea Centrului ”CONTACT-Cahul” din ultimii 3 ani, aplicând instrumentele analitice relevante; 
- Va elabora structura preliminară şi componentele-cheie ale noii strategii organizaţionale; 
- Va facilita ateliere de planificare strategică desfășurate online/offline; 
- Va prezenta Centrului ”CONTACT-Cahul” şi Consiliului de Administrare a Centrului ”CONTACT-Cahul” o versiune a strategiei, care să includă rezultatele procesului de definire a teoriei schimbării şi al planificării strategice - va finaliza şi definitiva strategia în funcţie de comentariile şi sugestiile Consiliului de Administrare şi ale actorilor intervievaţi.

2. METODOLOGIA
Documentele vor fi elaborate în limba română în cadrul unui proces participativ cu echipa Centrului ”CONTACT-Cahul” şi Consiliul de administrare al organizaţiei. Consultantul va prezenta un raport iniţial care va descrie metodologia, etapele şi activităţile concrete necesare pentru realizarea angajamentului. Centrul ”CONTACT-Cahul” se aşteaptă că vor fi aplicate metodele cantitative şi calitative relevante, printre care obligatoriu: revizuirea documentelor statutare ale Centrului ”CONTACT-Cahul” şi a produselor selectate, organizarea de interviuri cu personalul şi beneficiari/donatori selectaţi, precum şi alte metode potrivite, în viziunea Consultantului. 

3. PRODUSELE FINALE 
Consultantul va livra următoarele produse: 
 1. Un raport iniţial cu o descriere detaliată a metodologiei ce va fi aplicată în realizarea sarcinii; 
 2. Un raport care va expune teoria schimbării elaborată şi validată într-un proces participativ; 
 3. O structură preliminară a noii Strategii organizaţionale, care să conţină şi componentele cheie ale acesteia; 
 4. Moderarea atelierelor de planificare strategică (desfășurate în regim online sau offline); 
 5. Sumarul activităţilor, discuţiilor, concluziilor şi a recomandărilor elaborate în cadrul atelierelor de planificare strategică; 
 6. O versiune preliminară a noii Strategii a Centrului ”CONTACT-Cahul” pentru anii 2023-2027 ce urmează a fi prezentată Consiliului de Administrare;
 7. O versiune finală a Strategiei. 
Toate produsele vor fi prezentate în limba română. Formatul produselor va fi agreat împreună cu Consultantul la momentul semnării contractului. 

4. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Teoria Schimbării şi noua Strategie a Centrului ”CONTACT-Cahul” pentru anii 2023-2027 va fi elaborată în perioada aprilie-iulie 2023.

5. CERINŢE FAŢĂ DE CONSULTANT
Consultantul (persoana fizică sau compania de consultanţă) trebuie să deţină: 
 • experienţă dovedită de minimum 3 ani în evaluarea şi planificarea strategică organizaţională în sectorul non-profit; 
 • experienţă solidă în managementul proiectelor; 
 • abilităţi excelente de analiză şi sistematizare, raportare, scriere şi comunicare; 
 • studii superioare. 
6. DOSARUL DE APLICARE 
Dosarul de aplicare va fi elaborat în limba română și va conţine: 
1. Scrisoarea de intenţie;
2. O schiţă a metodologiei ce va fi aplicată în realizarea sarcinii (principalii paşi, abordarea şi metodele aplicate); 
3. Un calendar aproximativ de realizare a activităţilor; 
4. Curriculum Vitae cu indicare a 2 referinţe relevante din partea angajatorilor şi clienţilor anteriori (nume, prenume, date de contact); 
5. Oferta financiară prezentată în MDL la cota TVA 0%

7. PROCESUL DE APLICARE 
Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul până la data de 3 aprilie 2023, ora 16.00. 
Dosarele vor fi expediate la adresa electronică a Asociației Obșteaști Centrul ”CONTACT-Cahul”
contact_cahul@yahoo.com cu menţiunea ”Planificare strategica”. 
Informaţii suplimentare la telefonul: +373 299 84842, 067323424.
Persoane de contact:     Cucereanu Mihail, director executiv
                             Lupan Cristina, manageră proiect