TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA EXPERȚILOR  PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSTRUIRE

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA EXPERȚILOR PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSTRUIRE

Noutăți
1. Context

Asociația Obștească Centrul “CONTACT-Cahul” implementează proiectul “Tinerii pentru o societate fără corupție.” Scopul general al proiectului este de a contribui la prevenirea și lupta împotriva corupției în 3 comunități din raionul Cahul: mun. Cahul și satele Giurgiulești și Slobozia Mare.

2. Obiectul concursului

În acest context, AO Centrul “CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea experților, care vor desfășura 6 seminare informaționale pentru pedagogi și elevi în cadrul proiectului ”Tinerii pentru o societate fără corupție” 

Responsabilități/activități incluse în serviciile prestate:

  Nr.    ord.

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

   1. 

Realizarea a 3 Ateliere de instruire privind feneomenul corupției pentru pedagogi 

Martie 2023

3 ateliere de instruire (4 ore fiecare) în localitățile: mun. Cahul, s Slobozia Mare, s, Giurgiulești.

Agendă și materiale de suport pentru participanți. 
Total: 3 zile 

2.     2. 

Realizarea a 3 Ateliere de instruire privind feneomenul corupției pentru elevi

Aprilie 2023

3 ateliere de instruire (4 ore fiecare) în localitățile: mun. Cahul, s Slobozia Mare, s, Giurgiulești.

Agendă și materiale de suport pentru participanți. 
Total: 3 zile 
TOTAL 6 zile 


Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa de implementare a Centrului CONTACT-Cahul vor asigura comunicarea cu beneficiarii și vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte. 

Perioada de prestare a serviciilor: Martie-Aprilie 2023.

3. Dosarul de aplicare trebuie să includă:

  • CV-ul candidatului cu menționarea expresă a experiențelor relevante;
  • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra metodologiei de realizare a activităților de instruire;
  • Oferta Financiară va include onorariu brut per zi în MDL, inclusiv costul total pentru realizarea sarcinii; 
  • Cheltuielile de transport vor fi acoperite din cadrul proiectului cu 5,50 MDL/km.

Termenul limită de prezentare a ofertei:  14 martie 2023, ora 18.00

Oferta va fi depusă prin e-mail la adresa: 
contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Ofertă instruiri”. 
Persoanele interesate pot solicita detalii la adresa de e-mail: 
contact_cahul@yahoo.com sau la numărul de telefon: 029984842 sau 061082534. 
Persoane de contact: Mihail Cucereanu, Director Executiv
                           Cristina Lupan, Manageră  de proiect