AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii care va elabora Expoziția privind combaterea stereotipurilor de gen.

AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii care va elabora Expoziția privind combaterea stereotipurilor de gen.

Noutăți
  1. Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”  1. Informații generale

Scopul proiectului este creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local.


În acest context, AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii care va elabora Expoziția privind combaterea stereotipurilor de gen. 

Compania urmează să elaboreze 10 tăblițe cu caricaturi care vor combate stereotipurile legate de gen. Prin intermediul acestei expoziții vom contribui la schimbarea viziunii privind drepturile femeilor, aplanarea conflictelor, asigurarea păcii și oferirea șanselor egale atît pentru femei cît și pentru bărbați.


Termenii de Referință - https://drive.google.com/file/d/1mWTHSv0YcBSMlwsld4AmYN0EwihN7D0i/view?usp=share_link

Termenul limită de prezentare a ofertei: 04.12.2022, ora 14.00.