Termeni de referință  privind selectarea unei companii care va presta servicii de cazare, alimentare și arendă sală

Termeni de referință privind selectarea unei companii care va presta servicii de cazare, alimentare și arendă sală

Noutăți

Termeni de referință

privind selectarea unei companii care va presta servicii de cazare, alimentare și arendă sală


  1. Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”.


  1. Informații generale

Scopul proiectului este creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local.

În acest context, AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs de selectare a unei companii/organizații, care va presta servicii de cazare, alimentare și arendă sală în cadrul proiectului ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”.3. Obiectivul contractării serviciilor:
Selectarea unei companii care va oferi servicii pe parcursul perioadei 23-24-25-26 octombrie 2022, după cum urmează:

  • servicii de cazare- 3 nopți pentru 22 persoane 
  • servicii alimentare- 3 zile a cîte 3 mese pe zi pentru 22 persoane (mic dejun, prânz, cină)
  • servicii arendă sală pentru 3 zile a cîte 8 ore. 

Cerințe: Compania trebuie să deţină următoarele calificări:


Cerinţe faţă de condiţiile de cazare: 

· Servicii de cazare pentru 22 de persoane, care vor fi cazate în camere duble 

· Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), baie/duş;

· Grup sanitar în cameră (apă caldă/rece); 

· Alte comodităţi (TV, aer condiţionat, conexiune la internet etc.). 


Cerinţe faţă de condiţiile de alimentare: 

· Servicii de alimentare pentru 22 persoane: mic dejun, pauză de prânz și cină; 

· Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor; 

· Operativitate şi eficiență în procesul de deservire. 


Cerinţe faţă de sala de instruire: 

· Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu adecvat pentru 22 persoane, programul de lucru va fi opt ore pe zi; 

· Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca grupul de participante să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru); 

· Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj; 

· Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi).


4. Dosarul va include:
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare; 
  • Preț per persoană și arendă sală per oră. 
  • Oferta financiară, în MDL. 


5.Termenul limită de prezentare a ofertei: 05.10.2022, ora 12.00.


Oferta va fi depusă prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Ofertă servicii alimentare și cazare” sau direct la oficiul AO Centrul „CONTACT-Cahul”: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, mun. Cahul.

Echipa de implementare a proiectului va analiza ofertele în baza principiului calitate, preț/eficiență. Achitarea serviciilor se va efectua prin transfer pe contul prestatorului. 


PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA :


Telefon de contact: 0 299 84842, 061082534

Email:contact_cahul@yahoo.com

Persoane de contact: Mihail Cucereanu, director executiv - 061082533 și