Termeni de referință  privind selectarea unei companii, care va asigura editarea și imprimarea materialelor promoționale.

Termeni de referință privind selectarea unei companii, care va asigura editarea și imprimarea materialelor promoționale.

Noutăți

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”.

Scopul proiectului este creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor din RDS pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local.

În acest context, AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs de selectare a unei companii/organizații, care va asigura elaborarea machetelor, editarea și imprimarea materialelor promoționale în cadrul proiectului ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”.


Termenii de referință îi găsiți în:

https://drive.google.com/file/d/1u7ZV1_Jp7PvxEtd4xT_pnGwybWGCiQOl/view?usp=sharing