TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE AUDIT PENTRU REALIZAREA AUDITULUI FINANCIAR ORGANIZAȚIONAL

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE AUDIT PENTRU REALIZAREA AUDITULUI FINANCIAR ORGANIZAȚIONAL

Noutăți
Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs repetat de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2021.

Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar conform standardelor pentru un an (anul 2021), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicității informaţiilor prezentate în rapoartele financiare. 

Data anunţării: 01iulie 2022
Data limită: 11 iulie 2022, ora 17.00

Termenii și modul de prezentare a ofertei îi găsiți în următorul link:  
https://docs.google.com/document/d/19YP1BbFHCz20fVnzB8aG1Ptuxon0uVjVH5-YiDskioc/edit?usp=sharing