Evaluare preliminară a activității Consiliilor de Elevi

Evaluare preliminară a activității Consiliilor de Elevi

Noutăți

Peste 67 de elevi din 3 licee: L.T. ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, L.T. ”Dimitrie Cantemir” or. Cahul și L.T. ”Ioan Vodă” or. Cahul, au participat la ședința de evaluare preliminară a activității Consiliilor de Elevi organizată la data de 21 septembrie de către Centrul CONTACT-Cahul în cadrul proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. 

Scopul acestui proiect este încurajarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliilor Elevilor, structuri funcționale și eficiente, capabile să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea capacității de implicare a tinerilor în viața instituției și a localității. 

În cadrul acestei ședințe elevii au avut posibilitatea să evalueze activitatea Consiliului de Elevi până la moment, fiind ghidați de către experții proiectului Vitalie Cîrhană și Ana Ciolan, utilizând metoda SWOT, dar și să se pregătească pentru Adunarea Generală, eveniment în cadrul căruia urmează să prezinte un raport tuturor elevilor și profesorilor școlii privind activitatea acestora în anul precedent. De asemenea a fost discutate modificările pe care membrii consiliului urmează să le introducă în Regulamentul de funcționare a Consiliului de Elevi la compartimentul Organizarea Alegerilor noilor membri.

Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” este implementat de Centrul CONTACT-Cahul cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova prin Departamentul Buna Guvernare.

Galerie foto din postare