Anunț de angajare pentru funcția de Coordonator de proiect

Anunț de angajare pentru funcția de Coordonator de proiect

Noutăți
Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, anunță concurs de angajarea a unui coordonator în cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”. 
Responsabilități generale:
 • Coordonarea activităților din cadrul proiectului;
 • Asigurarea comunicării cu membrii echipei de implementare și partenerii proiectului;
 • Planificarea acțiunilor și elaborarea rapoartelor narative în cadrul proiectului;
 • Organizarea ședințelor grupului de lucru și a echipei de implementarea a proiectului;
 • Consultarea din punct de vedere juridic a documentelor și procesului de monitorizare a achizițiilor publice.

Cerințe fată de candidați:
 • Studii universitare de licență  în domeniul juridic, administrației publice, științelor politice;
 • Capacități excelente de comunicare;
 • Capacități de planificare, coordonare și monitorizare;
 • Cunoașterea avansată a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Utilizator PC avansat, cu cunoștințe și abilități excelente de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office;
Alte cerințe:
 • Responsabilitate,  disciplină, corectitudine și seriozitate;
 • Dorința și abilitatea de a învăța lucruri noi;
 • Gândire critică și creativă.
Beneficii:
 • Mediu de lucru atractiv;
 • Posibilitate de dezvoltare profesională și formare continuă;
 • Posibilitate de implicare în proiectele asociației.
Procedura de aplicare:
Dosarul pentru aplicare sa va depune în format electronic la adresa de e-mail indicată mai jos cu specificarea Concurs Coordonator de proiect. Dosarul va conține următoarele documente: 
 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă și interesul manifestat față de poziția dată.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 10 mai 2022, ora 12:00.
Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:
 • în scris la adresa electronică: contact_cahul@yahoo.com   
 • prin apel telefonic la numerele: 0(299) 84842, 067323424
 • direct la oficiul Centrului CONTACT-Cahul: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, municipiul Cahul.
Persoane de contact:
Cucereanu Mihail, director executiv, Centrul CONTACT-Cahul