Termeni de referință

Termeni de referință

Noutăți
I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)” în parteneriat cu Asociația “Pro Cooperare Regională” din Bălți cu suportul financiar al Fundației Elvețiene HEKS. Scopul proiectului este dezvoltarea rurală prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală, consolidarea parteneriatelor locale public-private și valorificarea resurselor locale.

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Organizațională pe perioada 2018-2022, pentru trei ONG-uri din raioanele Cahul și Cantemir implicate în proiect și selectate de CRAION CONTACT-Cahul.

Caietul de sarcini include:

1. Facilitarea sesiunilor de lucru cu ONG-urile pentru:
a) Realizarea diagnosticului instituțional și evaluarea necesităților organizaționale;
b) Elaborarea elementelor strategice organizaționale: misiune, viziune, obiective strategice și specifice, plan de acțiuni, monitorizare și evaluare;
c) Corelarea strategiilor organizaționale cu perspectivele de dezvoltare a GAL-urilor și planificarea activităților specifice de dezvoltare rurală intercomunitară.

2. Validarea și redactarea finală a documentului strategic. 

Validarea strategiei în cadrul ședinței cu membrii organizației, definitivarea documentului și expedierea versiunii finale către ONG-uri și CONTACT-Cahul.

Număr zile de muncă per localitate: 4 zile (dintre care 3 în localitate și 1 în oficiu) Perioada de realizare a sarcinilor: octombrie- noiembrie  2018.

Locația: serviciile vor fi prestate în cele trei organizații din localitățile de unde vin.

Cerințe față de candidați:

• O foarte bună cunoaștere a activității sectorului neguvernamental din Republica Moldova;
• Experiență în planificarea strategică organizațională;
• Abilități de comunicare,  analiză, sistematizare și lucrul cu oamenii.

Persoanele interesate sunt invitate să depună personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:
1. CV-ul candidatului;
2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor şi metodologiei de activitate);
3. Oferta financiară;
4. 1-2 referințe cu ONG-urile pentru care au fost elaborate astfel de produse.

PS. CRAION CONTACT-Cahul intenționează să contracteze un expert sau echipă de experți, care să realizeze sarcina în întregime (3 strategii organizaționale).

Termenul limită de prezentare a ofertei: 23 septembrie 2018, orele 24:00.

Telefon de contact: 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com

Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv.