UE // ANUNȚ REPETAT PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI OFERTELOR DE PREȚURI PENTRU SELECTAREA COMPANIILOR, CARE PRESTEAZĂ SERVICII CU UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI LED SCREEN.

UE // ANUNȚ REPETAT PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI OFERTELOR DE PREȚURI PENTRU SELECTAREA COMPANIILOR, CARE PRESTEAZĂ SERVICII CU UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI LED SCREEN.

Noutăți / UE / GIZ
 1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” 
 2. Obiectul achiziției: servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN prestate în mun. Cahul
 3. Sursa alocației: AO Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” ca parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul proiectului este abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin formarea și consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și diminuarea corupției.Echipamentul va fi utilizat în organizarea unui eveniment oficial de finalizare a proiectului.
 4. Termenul de prestare a serviciilor: 05 noiembrie 2021, orele 12.00-14.00 (termenul nu include orele de montare/demontare a echipamentului, care vor fi responsabilitatea companiei selectate).
 5. Criterii de evaluare:  cel mai bun raport calitate-cost.
 6. Detalii și specificații tehnice la obiectul achiziției: AO Centrul ”CONTACT-Cahul” invită agenții economici interesați să presteze servicii cu utilizarea echipamentului LED SCREEN, după cum urmează:
a)        ecran led suprafața de circa 10 m2, inclusiv cablare, montare, demontare
b)        servicii de deservire a echipamentului
c)        echipament sunet (boxe, microfoane...), inclusiv deservire
d)        alte cheltuieli aferente (de exemplu, transport pentru deplasarea echipamentului în mun. Cahul)
 1. Dosarul de participare: Pentru a participa la concursul ofertelor de prețuri agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Ofertă de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicelor care corespund celor solicitate: cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.  Oferta se propune în valută națională. 
 • Copia certificatului /deciziei de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Declarație privind experiența similară de până la 5 ani, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Informații suplimentare:  Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la nr. de telefon 299848482, email: contact_cahul@yahoo.com
 2. Depunerea ofertelor: ofertele se depun electronic la adresa de email: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Dosar de participare concurs servicii LED SCREEN”.
 3. Termenul de depunere a ofertelor:  22 octombrie 2021, ora 16.00. 
 4. Persoane responsabile: 
Director executiv AO Centrul ”CONTACT-Cahul” – Cucereanu Mihail, 
Coordonatoare proiect – Lupan Cristina.