CONCURS DE SELECTARE A VOLUNTARILOR

CONCURS DE SELECTARE A VOLUNTARILOR

Noutăți
Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA dinSoroca și Centrul Regional de Asistenta și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale CONTACT-Cahul, cu suportul financiar al Proiectului de Sprijinire a Educației și a Fondului Youth Exchange al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, a lansat în 2018 proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. În rezultatul implementării proiectului va fi îmbunătățit modelul de implicare a tinerilor în procesul decizional prin intermediul Consiliului Elevilor (în continuare CE) și vor fi dezvoltate capacitățile elevilor din liceele selectate în vedere participării lor în procesul decizional la nivel de instituție de învățământ. 

În activitățile proiectului sunt implicate 6 licee (câte 3 din regiunile sud și nord).  Reprezentanții instituțiilor date au participat în perioada martie-mai 2018 la un program de dezvoltare a capacităților, care a contribuit la schimbarea percepției tinerilor privind rolul și modalitatea de funcționare a unui CE. În anul de studii 2018-2019 elevii instituțiilor date vor alege în mod democratic pe noii reprezentanți în CE. Pentru a asigura durabilitatea schimbărilor în activitatea CE a apărut necesitatea de acordare a unui suport permanent din partea altor tineri (în continuare - mentori), care dispun deja de o experiență de activitate în cadrul organelor reprezentative ale tinerilor (în cadrul instituției educaționale sau la nivel de localitate/raion). 
Activitatea de mentor va fi realizată în bază de voluntariat. 

Mentorii vor oferi suportul necesar membrilor CE din instituțiile participante la proiect în următoarele domenii: 
·         Studierea nevoilor elevilor din instituția respectivă;
·         Planificarea activităților CE al liceului;
·         Comunicarea eficientă dintre membrii CE și alți elevi din instituție (informarea privind activitatea CE);
·         Comunicarea eficientă a CE cu cadrele didactice, părinții, reprezentanții APL;
·         Implicarea altor elevi în realizarea activităților planificate de CE;
·         Evaluarea activității CE și contribuții la eficientizarea acesteia. 

Modalitatea de lucru a mentorilor: 
·         Mentorii vor activa în bază de voluntariat.
·         Vor fi subordonați managerului proiectului din regiunea respectivă.
·         Va comunica nemijlocit cu experții și facilitatorii din cadrul proiectului.
·         Va efectua vizite periodice (minimum o dată în 10 zile) în instituțiile arondate pentru a participa la ședințele directe cu membrii CE.
·         Vor menține comunicarea cu membrii CE prin telefon, skype, e-mail etc.
·         Vor beneficia de instruiri de capacitare și dezvoltare personală și vor participa la evenimentele publice, organizate în cadrul proiectului.
·         Mentorii vor fi liberi în selectarea metodelor de interacțiune pentru oferirea suportului necesar tinerilor. 

Capacitățile necesare pentru realizarea mentoratului: 
·         Experiență în activitatea organelor reprezentative ale tinerilor (consiliul de elevi, consiliul local al tinerilor, consiliul raional al tinerilor, consiliul național de elevi).
·         Experiență în elaborarea și implementarea inițiativelor / proiectelor pentru tineri.
·         Experiență în implementarea activităților de instruire non-formală pentru tineri.
·         Capacitatea de a lucra în echipă.
·         Abilități excelente de comunicare şi organizare.
·         Cunoașterea fluentă a limbilor română şi rusă.
·         Cunoașterea si utilizarea calculatorului. 

Procedura de aplicare: 
Persoanele interesate vor expedia până-n data de 17 septembrie a.c. CV-ul în formatul Europass și o scrisoare de motivare la adresa partenerilor regionali ai proiectului: 

Centrul CONTACT din Cahul – Cristina Mocan, adresa e-mail: contact_cahul@yahoo.com, mob. 079614145 șiCentrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca – Stela Babici, adresa e-mail: stela.babici@yahoo.com, mob. 067301202. 

Scrisoarea de motivare va conține următoarele: 
·         Argumente care explică motivația de a deveni mentor, cu indicarea liceului /liceelor la care dorește să se implice.
·         Descrierea experienței relevante responsabilităților unui mentor cu indicarea contactelor persoanei/persoanelor care pot confirma informația prezentată.
·         Demonstrarea disponibilității de a se întâlni periodic cu membrii CE în perioada octombrie 2018 - iunie 2019. 

Procedura de selectare a mentorilor: 
·         Scrisorile de motivare vor fi analizate de către echipa proiectului.
·         Persoanele preselectate vor avea un interviu cu managerul proiectului.
·         Candidații vor fi evaluați în baza următoarelor criterii: disponibilitate și motivație – 40%; experiență în activitatea organelor reprezentative ale tinerilor – 30%; capacități de comunicare - 30%.
·         Avantaj vor avea candidații care provin sau sunt domiciliați în localitățile unde sunt amplasate instituțiile implicate în proiect și care au o vârstă de până la 25 ani. 

Lista instituțiilor implicate în proiect 
Regiunea nord:1.      LT „Constantin Stere” (or. Soroca),2.      LT „Petru Rareș” (or. Soroca),3.      LT Pelinia (s. Pelinia, r-l Drochia) 
Regiunea sud:1.      LT „Ioan Vodă” (or. Cahul)2.      LT „Dimitrie Cantemir” (or. Cahul)3.      LT „Mihai Sadoveanu” (s. Giurgiulești, r-l Cahul) 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice în data de 25 septembrie 2018 pe pagina Fundației Soros-Moldova (www.soros.md) și a partenerilor regionali.