Termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit  pentru realizarea auditului financiar organizațional

Termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional

Noutăți

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2020.
Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar conform standardelor pentru un an (anul 2020), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicității informaţiilor prezentate în rapoartele financiare. 

Data anunţării: 7 mai 2021

Data - limită: 24 mai, ora 17.00

Termenii și modul de prezentare a ofertei îi găsiți în următorul link: 

https://drive.google.com/file/d/1oOKFUNdvqKeiihxuExBqQZya0KmnQLd0/view?usp=sharin