CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

Noutăți
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: echipament tehnic și mobilier.
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2101.
CONTEXT: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova și în colaborare cu Centrul CONTACT-Cahul”. În cadrul proiectului organizația contractantă va susține financiar 6 inițiative ale Consiliilor de Elevi din 6 instituții beneficiare ale proiectului din localitățile: s. Giurgiulești, Cahul/or. Cahul/s. Pelinia, Drochia/or. Drochia și mun. Soroca.
VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: achitarea se va efectua în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza facturilor de recepție a bunurilor livrate. Ofertele vor include prețurile în MDL la cota TVA 20%, în cazul furnizorilor plătitori de TVA.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 • ·Furnizorii pot înainte oferte pentru întreaga listă de bunuri, pe loturi separate sau pe anumite poziții dintr-un lot. În cazul înaintării ofertelor pe loturi sau pe anumite poziții din lot în ofertă trebuie să fie indicat numărul lotului și numărul rândului din lot pentru fiecare produsul propus (de ex. Lot 1. Poziția 1.)
  ·În prețul produselor trebuie să fie luată în calcul livrarea produselor la punctul de destinație indicat în rubrica ”Bunurile vor fi livrate la adresa” din tabelul ”Cerințele față de bunurile solicitate”;
  ·Oferta trebuie să includă termenul de valabilitate al ofertei, disponibilitatea în stoc, termenii de livrare și garanția;
  ·La selectarea ofertelor se va lua în considerație nu doar cel mai mic preț oferit ci și calitatea (producătorul) echipamentului propus, termenul de livrare și garanție;
  ·Organizația contractantă își rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiți furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot.
  ·La depunerea ofertelor furnizorul trebuie să ție cont că bunurile urmează a fi livrate nu mai târziu de 10 februarie 2020.
MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2101” sau direct la sediul organizației.
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 17 ianuarie 2021ora 17.00.
DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 18 ianuarie 2021ora 12.00. concurs-achizitie-echipament-crtd2101-fsm-final-1.pdf