A N U N Ț  Privind achiziționarea Echipamentului IT din cadrul proiectului  ”Participare la guvernare prin Jurii Cetățenești Locale”

A N U N Ț Privind achiziționarea Echipamentului IT din cadrul proiectului ”Participare la guvernare prin Jurii Cetățenești Locale”

Noutăți


  1. Denumirea autorității contractante: Centrul Regional de Asistență şi Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova „CONTACT-Cahul”, (CRAION CONTACT-Cahul IP), c/f:  1014620005986
  2. Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului IT.
  3. Data publicării anunțului: 08.12.2020
  4. Sursa alocațieiCRAION CONTACT-Cahul este beneficiară a proiectului „Participare la guvernare prin Juriile Cetățenești Locale” implementat de Centrul CONTACT-Cahul, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova, Departamentul Buna Guvernare.
Anunțul în întregime, cu descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice, îl găsiți aici.