Politicile de tineret în raionul Cahul au fost discutate în cadrul ședinței tematice a CRP Cahul

Politicile de tineret în raionul Cahul au fost discutate în cadrul ședinței tematice a CRP Cahul

Noutăți
În ziua de 30 iunie 2020, a avut loc ședința tematică trimestrială a CRP Cahul cu tema: Politici de tineret în raionul Cahul: probleme/provocări și soluții. La ședință au participat membrii CRP, reprezentanții ONG-urilor de tineret care deocamdată nu fac parte din CRP, funcționari publici responsabili de politicile de tineret din cadrul APL de nivelele I și II. Participanții la ședință au pus în discuție situația curentă a sectorului de tineret în raionul Cahul și au formulat recomandări pentru consolidarea și capacitarea instituțiilor de tineret din subordinea Consiliului raional Cahul și îmbunătățirea politicilor raionale de tineret. De asemenea, au fost abordate modalitățile de implicare a societății civile în procesul de elaborare a Strategiei de tineret a raionului Cahul pentru anii 2021-2026 și au fost făcute recomandări concrete privind prioritățile strategice și conținutul planului de acțiuni al noii strategii.
În zilele următoare, CRP Cahul va înainta Consiliului raional Cahul o scrisoare care va cuprinde recomandările pentru îmbunătățirea politicilor de tineret, formulate în cadrul ședinței tematice.
****************************
Ședința tematică trimestrială a CRP Cahul a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”. Proiectul este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare