Membrii CRP Cahul s-au întrunit în ședință de lucru în regim online

Membrii CRP Cahul s-au întrunit în ședință de lucru în regim online

Noutăți

În ziua de 28 aprilie 2020, a avut loc ședința de lucru în regim online a Consiliului Raional pentru Participare Cahul. Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele subiecte: 

  • aprobarea rapoartelor de analiză a proiectelor de decizii anunțate pentru ședința ordinară a Consiliului raional Cahul; 
  • aprobarea recomandărilor de îmbunătățire a proiectelor de decizii analizate; 
  • revederea domeniilor și componenței nominale a grupurilor consultative, în scopul eficientizării activității CRP etc. 

De asemenea, membrii CRP au formulat recomandări pentru Consiliul raional Cahul pentru asigurarea unei informări permanente și corecte cu privire la situația epidemiologică din raionul Cahul, în contextul pandemiei de COVID-19:

  • plasarea periodică pe pagina web a Consiliului raional Cahul a informației actualizate privind numărul persoanelor infectate, recuperate și decedate;
  • publicarea pe pagina web a consiliului raional și distribuirea materialelor informative despre măsurile de protecție împotriva coronavirusului COVID-19;
  • asigurarea transparenței privind donațiile efectuate de către persoanele fizice și juridice pentru Spitalul Raional Cahul, prin publicarea informației actualizate o dată pe săptămână.

În următoarele zile, recomandările CRP Cahul vor fi înaintate Consiliului raional Cahul.

#StămAcasă și participăm pro-activ în procesul decizional al Consiliului raional Cahul

Galerie foto din postare