Juriul Cetăţenesc Local - pentru o guvernare mai responsabilă

Juriul Cetăţenesc Local - pentru o guvernare mai responsabilă

Proiecte curente
Perioada: 1 iunie 2017 – 31 mai 2018
Finanțator: Fundația SOROS – Moldova

Despre Proiect

Prin intermediul proiectului ne propunem să cream şi să dezvoltăm inițiative şi modele în care cetăţenii se implică în procesele decizionale locale, contribuind la responsabilizarea autorităţilor publice de nivelul I. În acest scop în cadrul comunităţilor-ţintă va fi aplicată metoda clasică de organizare comunitară prin intermediul căreia vor fi constituite Jurii Cetăţeneşti Locale, care în urma activităţilor de formare, consolidare şi suport vor deveni active în procesul de dezvoltare locală şi soluţionare a problemelor cetăţenilor.

În cadrul proiectului se va lucra cu grupuri civice din 4 localităţi din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, fiind formate capacităţi de organizatori comunitari la peste 20 persoane active, lideri formali şi neformali din zona de sud. Ca urmare a activităţilor realizate Juriile Cetăţeneşti Locale sub coordonarea organizatorilor comunitari vor învăţa cum se pot implica în procesul decizional local, cum şi cînd pot influienţa deciziile, vor identifica probleme comunitare majore şi prin intermediul acţiunilor de advocacy vor contribui la rezolvarea acestor probleme. În procesul de muncă şi interacţiune cetăţenii vor învăţa metode şi instrumente de advocacy.

Respectiv, chiar dacă etapele de implementare a proiectului în fiecare localitate sunt aceleaşi, mecanismele şi instrumentele metodologice utilizate vor fi diferite, în dependenţă de problema prioritizată, experienţa şi viziunea grupurilor civice. Astfel, un element relevant al proiectului este posibilitatea schimbului de experienţă şi a practicilor pozitive între localităţi, grupuri, organizatori comunitari.

Scop

Sporirea participării civice în localităţile rurale din sudul ţării prin organizarea comunitară şi auto-organizarea cetăţenilor obişnuiti în grupuri civice informale, active în procesul decizional local.

Obiective

  • Formarea a patru grupuri de iniţiativă civică/Juriu Cetăţenesc Local şi activarea lor pentru a lua poziţie pentru drepturile şi problemele lor în faţa autorităţilor publice locale sau altor factori decizionali.
  • Susţinerea grupurilor de inițiativă civică în planificarea şi implementarea campaniilor locale de advocacy
  • Favorizarea schimbului de experienţă între grupurile de inițiativă civică şi capitalizarea rezultatelor obţinute în privinţa utilizării organizării comunitare ca metodă de participare.