Termeni de referință privind selectarea unei companii, care va crea și administra sistemul de instruire online

Termeni de referință privind selectarea unei companii, care va crea și administra sistemul de instruire online

Noutăți / UE / GIZ

Termeni de referință

privind selectarea unei companii, care va crea și administra sistemul de instruire online

„Școala de învățare la distanță pentru ONG-uri și cetățeni activi”,

în baza platformei de învățare (e-learning) MOODLE.


1. Context:

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul) implementează proiectul ”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia) în perioada octombrie 2019 - septembrie 2021.

2. Obiectiv:

CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs de selectare a unei companii care va crea sistemul de instruire online „Școala de învățare la distanță pentru ONG-uri și cetățeni activi”, în baza platformei de învățare (e-learning) MOODLE. Sistemul de instruire online va da posibilitate beneficiarilor să participe la cursurile de instruire la distanță pe domeniile prioritare ale proiectului. Cursurile online vor fi accesibile în limbile română și rusă. 

3. Detalii privind lista de sarcini

Compania selectată va avea rolul de administrator tehnic al platformei, care va asigura:

 • configurarea interfeței platformei MOODLE, ajustarea în funcție de cerințe, prin intermediul blocurilor. Acestea fiind predefinite și se găsesc sub diverse categorii: Evenimente, Căutare, Fluxuri RSS, Logare, Utilizatori online. (Categoriile pot fi modificate/completate în dependență de cerințele proiectului sau a beneficiarilor). Termen de realizare – 2 luni;
 • instalarea Platformei MOODLE și a conținutului cursurilor de instruire în spațiul virtual pus la dispoziție de organizație; 
 • ghidarea experților în procesul de încărcare a conținutului cursurilor pe platforma MOODLE. Perioada de realizare - 6 luni, cu posibilitatea de extindere;
 • înlăturarea deficiențelor, problemele tehnice apărute pe parcursul desfășurării cursurilor online;
 • asigurarea funcționării optime a platformei de instruire online;
 • instruirea profesorilor/experților în domeniul creării cursurilor on-line pe platforma MOODLE și gestionării activităților utilizatorilor în cadrul cursului;
 • instruirea echipei proiectului în domeniul administrării platformei de instruire online.

Perioada de realizare a serviciilor conform contractului va fi: mai – octombrie 2020.

4. Condiții pentru participarea la concurs:
 • Experiență relevantă de lucru în domeniul administrării platformelor de instruire la distanță (e-learning), în special Platforma MOODLE;
 • Capacitate organizațională relevantă vizând două aspecte de bază:
 • Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;
 • Personal cu pregătire și experiență necesară.
 • Deschidere și colaborare cu profesorii/experții proiectului care vor crea și modera cursurile de instruire online.
 5. Dosarul de aplicare va conține:
 • Profilul / CV-ul companiei;
 • Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • CV-ul persoanei responsabile de prestarea nemijlocită a serviciilor; 
 • Oferta financiară și termenele de executare. Oferta financiară va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. 
 6. Termenul limită și modul de depunere ale ofertei:
 • Termenul limită de depunere a ofertei - 24 aprilie 2020, ora 12.00
 • Oferta se va expedia în formă scanată la adresa electronică contact_cahul@yahoo.com, cu prezentarea ulterioara a documentelor în original, la solicitare. 

Telefon de contact: 0 299 84842, 0 299 84843, 069708107, 067323424.

E-mail:contact_cahul@yahoo.com 

Adresa: str. Negruzzi 46, etaj II, mun. Cahul.

Persoane de contact

Mihail Cucereanu, administrator școală online, CRAION CONTACT-Cahul

Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul


*Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.