ANUNȚ de participare la procedura de achiziție/procurare a unui automobil

ANUNȚ de participare la procedura de achiziție/procurare a unui automobil

Noutăți

În atenția operatorilor economici interesați!

ANUNȚ INVITAȚIE 


de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri


PENTRU PROCURAREA UNUI AUTOMOBILPartea contractantă: Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor ”CONTACT-Cahul” IP (abreviat CRAION CONTACT- Cahul IP)

Cod fiscal:  1014620005986

Date de contact: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, tel.0 299 84843, 84842

Resursele financiare sunt alocate în cadrul proiectului „Suport în Abilitarea cetăţenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat de Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ) cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

În baza Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 la concurs ofertele se vor prezenta cu TVA cota  zero.

Setul de documente necesar pentru participarea la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri este:  

  • Date despre Participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare  - document în original cu semnătură și ștampilă umedă)
  • Oferta – se prezintă în original, în valută națională, cu scutire de TVA cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
  • Certificatul de înregistrare a participantului (copie)

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigilat pînă la data de 17.02.2020, ora 11.00,  ora  locală a RM, la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul pe adresa – cod poștal 3906 mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46.

Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise și analizate  în prezenţa grupului de lucru şi a Participanţilor la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri  la orele 11.00, ora locală a Republicii Moldova, la data de “17„  februarie 2020, la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul.

Informaţii suplimentare la tel./fax: 0 299 84843, 84842.

E-mail: contact_cahul@yahoo.com

Persoană de contact: Silvia Strelciuc, director executiv 

 
Pentru mai multe detalii accesați: Caracteristici Tehnice