Participarea membrilor CRP la ședința comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cahul

Participarea membrilor CRP la ședința comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cahul

Noutăți
În zilele de 22 și 23 ianuarie 2020, membrii CRP Cahul au participat la ședințele comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Cahul, unde au promovat recomandările formulate în ședința de lucru a CRP din 21 ianuarie a.c.
Consilierii raionali au aprobat recomandările CRP privind completarea anexei proiectului de decizie "Cu privire la programul de activitate a Consiliului raional Cahul pe anul 2020" cu următoarele activități:
- elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2021-2024;
- elaborarea și aprobarea Strategiei de tineret a raionului Cahul pe anii 2021-2026;
- elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru perioada 2021-2026.
De asemenea, consilierii raionali au acceptat și alte recomandări ale CRP vizând modificarea unor proiecte de decizii.
Totodată, prin votul majorității consilierilor prezenți, Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului și relaţii interetnice a respins recomandarea CRP pentru proiectul de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere”. Recomandarea respectivă prevede includerea în componența comisiei de concurs a unui membru cu drept de vot consultativ, care să reprezinte CRP Cahul.
*******************
Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul, cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare