CONCURS DE ANGAJARE A UNUI/EI ASISTENT/E DE PROIECT

CONCURS DE ANGAJARE A UNUI/EI ASISTENT/E DE PROIECT

Noutăți / UE / GIZ

Centrul Regional de Asistenta și Informare a ONG-urilor din Republica Moldova CONTACT-Cahul, anunță 

CONCURS DE ANGAJARE A UNUI/EI ASISTENT/E DE PROIECT


Nume poziție: Asistent de proiect


Locul: or. Cahul. 


Angajare: part time cu realizarea sarcinilor la oficiul Centrului CONTACT-Cahul.


Proiect”Suport în Abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” parte a proiectului național „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Scopul proiectului: este abilitarea cetățenilor  prin consolidarea capacităților societății civile pentru o participare mai activă în procesele decizionale, contribuind la responsabilizarea autorităților publice și  diminuarea corupției. Acțiunile proiectului vor contribui la creșterea angajamentului cetățenilor în procesul de realizare a proiectelor investiționale.

Responsabilități și atribuții ale asistentului de proiect.

Asistentul de proiect participă la implementare proiectului prin:


 • Participarea la ședințele de lucru, planificare și evaluare;
 • Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru necesare implementării activităților din proiect;
 • Participă la desfășurarea activităților planificate;
 • Comunică permanent cu echipa de proiect și reprezentanții ONG-urile subgrantate din RDS;
 • Participă la monitorizarea activităților și evaluarea acestora, atât în cadrul proiectului cât și a ONG-urilor subgrantate;
 • Oferă informații și date statistice ce urmează a fi utilizate în elaborarea rapoartelor narative și de progres în implementarea proiectului; 
 • Participă la elaborarea planurilor de acțiuni din cadrul proiectului;
 • Asigură evidența/stocarea documentelor proiectului;
 • Participă la elaborarea diverselor documente organizaționale, inclusiv materiale promoționale, articole, istorii de succes, etc.
 • Întocmește și redactează corespondența simpla sau alte înscrisuri.  Se ocupă de clasarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, de preluarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondentei prin fax, e-mail sau posta;


Cerințe specifice: 

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 
 • Experiență de lucru cu organizaţii non-guvernamentale 
 • Experiență în asistența anterioară a unor proiecte va fi considerată un avantaj.
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 • Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și engleză va fi un avantaj;


Abilități și calități personale: responsabilitate, inițiativă, creativitate, obiectivitate, flexibilitate și promptitudine.


Dosarele vor include:

 • CV- actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.


Ofertele urmează a fi prezentate până la 6 februarie 2020, la adresa de email contact_cahul @yahoo.com cu subiectul ANGAJARE ,,Asistent de proiect”

și/sau pe adresa: or. Cahul, str. C. Negruzii 46, et.2