Membrii CRP Cahul convocați într-o ședință de lucru

Membrii CRP Cahul convocați într-o ședință de lucru

Noutăți
În ziua de 21 ianuarie 2020, Consiliul Raional pentru Participare Cahul s-a întrunit într-o ședință de lucru pentru a analiza proiectele de decizii stabilite pentru ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului raional Cahul, convocată pentru data de 24 ianuarie a.c. În urma analizei proiectelor de decizii, membrii CRP Cahul au formulat și aprobat mai multe recomandări care au fost înaintate astăzi Consiliului raional Cahul. Principalele recomandări ale CRP Cahul sunt:
1) modificarea punctului 1 din proiectul de decizie al Consiliului raional Cahul „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere” prin includerea în componența comisiei a unui membru cu drept de vot consultativ reprezentând Consiliul Raional pentru Participare Cahul;
2) completarea anexei nr. 1 la proiectul de decizie al Consiliului raional Cahul „Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional Cahul pe anul 2020”, prin includerea următoarelor chestiuni:
- Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2021-2024;
- Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru perioada 2021-2026;
- Cu privire la aprobarea Strategiei de tineret a raionului Cahul pe anii 2021-2026.
3) publicarea de fiecare dată a proiectelor actelor normative ale Consiliului raional Cahul, în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării lor, conform cerințelor art.101 alin.(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 (au fost publicate pe site-ul Consiliului raional Cahul la 18.01.2020 - cu 6 zile lucrătoare înainte de ședință).
***********************
Ședința CRP Cahul a fost organizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul, cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare