Invitaţie

Invitaţie

Noutăți
IP  CRAION CONTACT - Cahul, vă aduce la cunoştinţă că pe data de “20„ aprilie 2018 va avea loc concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea următoarelor bunuri:
Lot. 1. Chipiuri imprimate
Lot. 2. Veste fluorescente imprimate

Suma necesară fiind alocată din cadrul proiectului „Promovarea valorilor europene și a deprinderilor de viață în rândul tinerilor”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, IP CRAION CONTACT- Cahul invită agenţii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului.

Setul de documente pentru participare la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri este:
- Date despre Participant (adresa juridică, date de contact, reschizite bancare)
- Oferta – original cu TVA – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
- Copia certificatului de înregistrare;(relaţii la tel. ((0-299)84843,  84842).

Ofertele se depun în plic sigilat şi se prezintă pînă la data de “20„ aprilie 2018, ora 16.00, ora locală a RM , la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul pe adresa - or. Cahul, str. 31 august 4B/3, sau pe email la adresa : contact_cahul@yahoo.com.

Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise/analizate în prezenţa grupului de lucru şi a Participanţilor la concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri la orele 16.00, ora locală a Republicii Moldova, pe data de “20„ aprilie 2018, la sediul IP CRAION CONTACT - Cahul.Informaţii suplimentare la tel./fax: (0-299) 84-84-3 , 84-84-2

Lista bunurilor cu termenii de referinţă le puteți găsi accesând linkul:  https://bit.ly/2Ez8qGR 

Director executiv IP CRAION CONTACT - Cahul  Silvia Strelciuc

Galerie foto din postare