Decizii publice echitabile, eficiente și legale.

Decizii publice echitabile, eficiente și legale.

Noutăți
În cadrul ședințelor de lucru din ultimele zile membrii CRP Cahul au analizat proiectele de decizii ale Consiliului Raional Cahul. Propunerile și recomandările CRP au fost înaintate în scris către secretarul CR Cahul, după care promovate în cadrul Comisiilor de specialitate. La 12 iunie 2019 s-a desfășurat ședința Consiliului Raional Cahul la care au fost prezenți și memrii CRP. Din cele șase propuneri înaintate, trei au fost aprobate integral. Acestea se referă la proiectele de decizie ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019”, proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a consiliului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor” și o propunere legată de motivarea legală a unei decizii. Recomandările propuse vin să sporească echitatea, eficiența și legalitatea deciziilor luate de Consiliul Raional Cahul.

Activitatea CRP Cahul se desfășoară cu suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare