TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unui expert, care în colaborare cu membrii CRP Cahul, va organiza focus grupuri în localităţile raionului Cahul pentru identificarea domeniilor de intervenţie pentru politici publice locale

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unui expert, care în colaborare cu membrii CRP Cahul, va organiza focus grupuri în localităţile raionului Cahul pentru identificarea domeniilor de intervenţie pentru politici publice locale

Noutăți

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia. Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea unui dialog constructiv între societatea civilă din raionul Cahul şi autoritatea publică locală de nivelul II în scopul creşterii transparenței procesului decizional şi responsabilităţii aleșilor locali pentru calitatea actului decizional. 

În acest proiect, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui expert care împreună cu membrii CRP va organiza 9 focus grupuri (cîte 3 focus grupuri în 3 localităţi din raionul Cahul) cu scopul de a identifica domeniile de intervenţie pentru politicile publice de nivel raional.


Obiectivul principal al sarcinii constă în petrecerea a 9 focus grupuri (cîte 3 focus grupuri în 3 localităţi identificate și propuse de membrii CRP) cu scopul de sondare participativă a problemelor şi necesităţilor ceăţenilor din raionul Cahul pentru identificarea a circa 5 domenii de intervenţie pentru politici publice de succes. Expertul va desfășura focus grupuri cu diferite categorii de cetățeni în cadrul cărora va identifica, în special, politici locale, soluții și experiențe de rezolvare inedită a problemelor din comunități (de exemplu: pentru întreținerea parcurilor și scuarurilor locale, întreținerea trotuarelor, experiențe de mobilizare a bisericilor la acțiuni comune în beneficiu public, asigurarea accesibilității pe drumuri și trotuare, întreținerea cimitirelor ș.a.). Toate experiențele, inclusiv, documentele de politici (regulamente, decizii ș.a.) vor fi colectate, documentate și sistematizate într-un raport exhaustiv, care va fi prezentat Consiliului raional Cahul și mediatizat pe larg. Aceste politici locale vor putea fi replicate de orice comunitate din raion, adaptându-le și ținând cont de lecțiile învățate de comunități. Mai apoi APL de nivel I vor putea iniţia proceduri de identificare a surselor de finanţare pentru implementare unor astfel de politici la nivel local.


Caietul de sarcini va include:


- organizarea a 3 focus grupuri în trei localităţi cu persoane de diferite vîrste, gen din raionul Cahul conform cerințelor înaintate de CRP Cahul;

- studierea necesităţilor şi problemelor cu care se confruntă persoanele din aceste grupuri;

- studierea practicilor de succes existente;

- identificarea a cel puţin 5 domenii de intervenţie ca practici de succes, care pot fi preluate și propuse altor localități spre aplicare;

- colectarea acestor practici și documentarea lor; colectarea documentelor existente (regulamente, planuri de acțiuni, strategii...)

elaborarea unui raport final privind rezultatele activității cu anexarea documentelor confirmative (liste de participare, documente colectate, practici documentate .


Per total pentru realizarea sarcinilor stabilite expertul va dispune de 5 zile de muncă (in oficiu și în teritoriu). 


Perioada de realizare a sarcinilor: lunile iunie - iulie 2019

Cerințe fată de candidați:

 • Cunoștințe în domeniul APL și politicilor de dezvoltare locală;
 • Experiență de facilitare, consultanță și instruire a APL din Moldova
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Cunoașterea domeniului de mobilizare comunitară șiparticipare cetățenească
 • Competențe în analiza politicilor locale prin prisma ABDO și EG
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.


Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține: 

 1. CV-ul candidatului; 
 2. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologiei de activitate); 
 3. Oferta financiară.


Termenul limită de prezentare a ofertei: 20 iunie 2019, orele 17.00.


Telefon de contact: 0 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com


Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv