Un nou imbold în colaborarea CR Cahul și CRP Cahul

Un nou imbold în colaborarea CR Cahul și CRP Cahul

Noutăți

Membrii CRP Cahul și reprezentanții aparatului președintelui raionului Cahul s-au întrunit la 24 aprilie 2019 într-o ședință de lucru pentru a discuta mecanismele de eficientizare a colaborării dintre părți. Rolul CRP Cahul este să implice activ societatea civilă în procesul de luare a deciziilor și să îmbunătățească calitatea actului decizional. Analizând activitățile deja realizate de CRP Cahul, Dna Silvia Strelciuc, director executiv la Centrul CONTACT-Cahul a menționat și provocările întîmpinate în acest proces: expedierea întîrziată spre analiză a proiectelor de decizii, rezistența întîlnită din partea unor funcționari și structuri la propunerile și sugestiile trannsmise, lipsa de coordonare între activitățile părților, grad redus de transparență a procesului decizional din cauza lipsei posibilităților tehnice de asigurare a transmisiunii online a ședințelor, necesitatea organizării unor ședințe comune pentru discutarea propunerilor la proiectele de decizii mai consistente legate de documente de politici publice ș.a.  În luarea sa de cuvânt, vicepreședintele raionului Domnul Sergiu Drangoi a menționat, că activitatea CPR Cahul are un efect de responsabilizare a consilierilor în luarea deciziilor. În cîteva rânduri domnul vicepreședinte a reiterat și deschiderea Consiliului Raional Cahul pentru colaborare mai fructuoasă cu CRP Cahul.

Galerie foto din postare