Capacitățile angajaților Consiliului raional Cahul în domeniul transparenței vor fi fortificate

Capacitățile angajaților Consiliului raional Cahul în domeniul transparenței vor fi fortificate

Noutăți

La data de 5 aprilie 2019, expertul în administrație publică locală, Vasile Cioaric, a desfășurat o ședință de lucru cu angajații aparatului Președintelui Consiliului raional Cahul pentru a evolua nivelul de asigurare a transparenței în procesul decizional. 

În cadrul discuțiilor, a fost efectuată o analiză a modului de lucru a instituției publice în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional, documentele, procedurile și politicile existente în acest scop.

Am văzut o deschidere și interes din partea funcționarilor publici și am înțeles, că este nevoie de aceste instruiri. Împreună vom facilita asigurarea unei mai mari transparențe în procesul decizional și acces la informații”  ne-a declarat expertul Vasile Cioaric. 

Astfel, pe parcursul următoarelor 2 luni vor fi organizate un ciclu de ateliere de lucru cu angajații responsabili de asigurarea transparenței și comunicării cu cetățenii din cadrul CR Cahul, fiind efectuată analiza actelor în vigoare, care reglementează transparența. Ca urmare a analizei actelor locale vor fi elaborate și propuse amendamente la documentele existente, dar și proiecte de decizii noi. 

Activitatea face parte din Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” implementat de CRAION CONTACT- Cahul, cu suportul financiar al Fundației Est-Europene, și este parte a proiectului „Inițiativa comună pentru oportunităților egale” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Guvernul Suediei. 

Galerie foto din postare