Anunț pentru selectarea unei Companii pentru servicii de cazare, alimentare și locație pentru instruirea femeilor în cadrul proiectului  ”Women 4 Leadership”

Anunț pentru selectarea unei Companii pentru servicii de cazare, alimentare și locație pentru instruirea femeilor în cadrul proiectului ”Women 4 Leadership”

WOMEN 4 LEADERSHIP

A.O. “Institutum Virtutes Civilis” împreună cu IP CRAION Contact-Cahul anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de cazare, alimentare și locație pentru a doua sesiune de instruiri în cadrul Programului ”Women 4 Leadership” în perioada martie -decembrie 2019. Aceste instruiri vor fi organizate în parteneriat cu IP CRAION Contact-Cahul și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova și Guvernul Suediei.


Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară, care va fi expediată pe e-mail):

Calculele detaliate:

Tipul serviciului

Preț per unitate

Preț total

Cazare  2 nopți  cu mic dejun, ( camere duble pentru 50 persoane)Alimentare prânz (2,5 zile pentru 50 persoane)Alimentare cina (2 zile pentru 50 persoane)Pauza de cafea (5 pauze a cîte 55 persoane)Arenda sala de ședință cu capacitatea 50 persoane (2,5 zile, inclusiv flip chart, proiector, microfon, etc)Arenda sala de ședință cu capacitatea 15-25 persoane (o zi, inclusiv flip chart, proiector, microfon, etc)Apă în sala de conferințăCompania selectată va presta serviciile specificate în perioada martie – decembrie 2019, respectînd obligațiunile contractuale.

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Asociației pentru coordonarea modificărilor logistice care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor.

Criterii de selecție

- disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirilor; 

- oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț - calitate);

- experiență în domeniu.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu  oferta financiară care va cuprinde prețurile per unitate, costul total.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 februarie 2019, ora 18:00.

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu

subiectul – „Concurs servicii de cazare, alimentare. Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la numerele de tel: 022 27 25  00 /  079403288 - Alina Bulgac sau 079250184 - Rodica Jardan.