Consiliul Raional de Participare Cahul - în acțiune!

Consiliul Raional de Participare Cahul - în acțiune!

Noutăți

Consiliul Raional de Participare Cahul  - în acțiune!

La data de 26 ianuarie 2019 Consiliul Raional de Participare Cahul s-a întrunit într-o ședință ordinară, în cadrul căreia membrii CRP Cahul și-au desemnat organele de conducere, au evaluat activitatea precedentă și și-au planificat activitățile ulterioare.

Astfel, în calitate de Președinte al  Consiliului Raional pentru Participare Cahul cu majoritatea voturilor a fost ales Mihai Cucereanu. La ședință, au mai fost aleși membrii biroului permanent al CRP Cahul, vicepreședintele și secretarul organului consultativ, dar și aprobat planul de activitate pentru următoarele 3 luni.

„Consiliul Raional pentru Participare Cahul reprezintă un organ consultativ la nivel local, care vine să aducă toată experiența și expertiza membrilor acestuia, reprezentanți ai societății civile din  raion, în ajutorul Consiliului raional Cahul. Noi, în cele 3 luni de activitate deja am reușit să intervenim în procesul decizional la nivel local prin oferirea unui șir de recomandări la proiectele decizii ale Consiliului raional Cahul, iar în perioada următoare dorim să venim și cu inițiative „legislative” care ar asigura o mai mare incluziune socială a categoriilor dezavantajate din raionul nostru” ne-a declarat domnul Cucereanu, imediat după ședință.

Potrivit domnului Mihai Cucereanu, intervențiile în procesul de luare a deciziilor în anul 2018 au avut vizat în cea mai mare parte programele bugetului raional, totodată menționând faptul că o parte dintre acestea au fost acceptate în totalitate sau parțial de către aleșii locali, fapt care demonstrează și deschiderea totală a autorităților față de CRP Cahul și inițiativele acestuia.   

În funcția de Vicepreședinte al CRP Cahul a fost aleasă doamna Ludmila Florea, reprezentanta A.O. „DIALOG”, Secretară – Oxana Radu, A.O. „AZI”, iar în biroul permanent au fost aleși Anatol Nebunu, Centrul de Business Cahul și Ion Drangoi de la Liga Studenților U.S. „B.P. Hasdeu” din Cahul.  

Printre acțiunle planificate se numără activități de formare a capacităților membrilor CRP, ședințe de lucru comune cu reprezentanții Consiliului Raional Cahul, implicarea în procesele de discutare și elaborare a proiectelor de decizii și de politici publice locale, intervenții și expertixă acordate de ONG-uri la documentele strategice locale, lucrul cu focus-grupurile din comunitățile rurale ș.a.

Menționăm că Consiliul Raional pentru Participare Cahul a fost creat de Consiliul Raional Cahul în luna iunie 2018, activitatea acestuia demarând în toamna anului trecut. Consilii Raionale pentru participare au fost create încă în 2 raioane ale Republicii Moldova: Soroca și Căușeni, acestea fiind create în cadrul proiectului „Inițiativa comună pentru oportunităților egale” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Guvernul Suediei.

Galerie foto din postare