CONSILIUL RAIONAL DE PARTICIPARE CAHUL- PLATFORMĂ PENTRU UN PROCES DECIZIONAL TRANSPARENT

CONSILIUL RAIONAL DE PARTICIPARE CAHUL- PLATFORMĂ PENTRU UN PROCES DECIZIONAL TRANSPARENT

Proiecte curente

Perioada: 1 octombrie2018 - 30 septembrie 2019
Finanțator: Proiectul“Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” implementat de Centrul CONTACT- Cahul cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Despre proiect

Prin intermediul proiectului ne propunem facilitarea implicării active a societății civile în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Cahul (în continuare CRP). Aceasta va fi posibilă prin dezvoltarea unui dialog constructiv între acești 2 actori implicați și consultare permanentă a societății civile.  Un lucru esențial este abilitarea membrilor CRP în analiza proiectelor de decizii și a politicilor publice, care vor deveni capabili de formularea anumitor recomandări în domeniile prioritare. De asemenea, identificarea necesităților cetățenilor la nivel local prin intermediul focus grupurilor, va avea ca rezultat întocmirea unui raport ce va fi prezentat Consiliului raional Cahul cu solicitarea de inițiere a unor proceduri și identificarea surselor de finanțare pentru  elaborarea și implementarea politicilor publice pe domeniile identificate. Consiliu raional va deveni mai responsabil si transparent în urma efectuării transmisiunilor online prin intermediul cărora fiecare cetățean va avea acces direct la informații.

Consiliul Raional pentru Participare Cahul format din 15 persoane, reprezentanți ai celor mai active organizații nonguvernamentale și grupuri de inițiativă din raionul Cahul. Scopul fondării consiliului este facilitarea participării organizațiilor societății civile în procesul decizional dar și monitorizarea implementării politicilor publice în domeniile prioritare, mai ales ce ține de incluziunea socială, egalitatea de șanse etc. 


Totodată, acest proiect vine să faciliteze înțelegerea procesului decizional, căci cetățenii cunosc că există Consiliul Raional Cahul, dar puțini  cunosc cu ce concret se ocupă acesta. Pe de altă parte, proiectul urmează să atragă atenția supra identificării necesităților de politici publice pentru toate păturile sociale  din raionul Cahul, astfel ca acțiunile autorităților locale să fie îndreptate spre toți cetățenii iar politicile de intervenții pe diferite domenii să cuprindă o gamă cât mai largă de cetățeni, fără elemente discriminatorii.  

Scop

Facilitarea implicării active a societății civile în procesele decizionale la nivel de raion prin participarea în procesul decizional local, analizarea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Cahul și promovarea documentelor de politici publice la nivel de raion 


Obiective

  •  Facilitarea bunei activități a Consiliului Raional pentru Participare Cahul (CRP Cahul)

  •  Dezvoltarea unui dialog constructiv între societatea civilă din raionul Cahul și autoritatea publică locală de nivel II

  •  Creșterea transparenței procesului decizional și a responsabilității consilierilor pentru calitatea actului decizional
Crearea CRP Cahul reflectat în mass-media Consiliul Raional de Participare Cahul