În regiunea de sud au fost constituite 2 Grupuri de Acțiune Locală – GAL ”Colinele Tigheciului” și GAL ”Valea Halmagei”

În regiunea de sud au fost constituite 2 Grupuri de Acțiune Locală – GAL ”Colinele Tigheciului” și GAL ”Valea Halmagei”

Noutăți

Circa 100 persoane au participat la data de 19 decembrie 2018 în or. Cantemir la conferința cu genericul ”Parteneriate durabile pentru dezvoltarea comunităților rurale din raioanele Cahul și Cantemir”. Evenimentul a avut ca scop promovarea abordării LEADER în regiunea de sud și semnarea Acordurilor teritoriale de parteneriat pentru crearea Grupurilor de Acțiune Locală ”Colinele Tigheciului” și ”Valea Halmagei”. În panelul de deschidere mai mulți invitați oficiali au vorbit despre necesitatea de cooperare pentru dezvoltare rurală, procesul de implementare a abordării LEADER în Moldova și necesitatea extinderii acestui proces și în toate regiunile țării. Alături de membrii GAL-urilor la eveniment au participat: Dul Bazilevici Anatolie, vice-președintele raionului Cantemir; Dul Ion Groza, președintele raionului Cahul;  Dna Victoria Ivancioglo, Coordonatoarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii și cooperării intercomunitare în cadrul Programului SARD implementat de  PNUD Moldova; Dul Sergiu Mihailov, director executiv Asociația „Pro Cooperare Regională” Bălţi; Dna Marina Albu, președinta AO ”Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova”; Dna Irina Nenerică, manager Asociația GAL ”Stejarii Argintii” (județul Iași) și Dna Victoria Matveev, președinte AO ”Inteco”, membru al echipei de experți ai proiectului.

În sesiunea de prezentări Dna Marina Albu, președinta AO ”Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova” a vorbit participanților despre rețeaua LEADER recent creată, planul de activitate și perspectivele de dezvoltare, cât și condițiile de aderare a GAL-urilor la rețeaua națională. Dna Nenerică, la rândul său, a împărtășit din experiența activităților GAL-urilor din România și efectele activității Federației Național a GAL-urilor din România, oferind sugestii practice ce vizează lecțiile învățate în procesul de implementare LEADER în România. Apoi persoanele delegate de către GAL-uri – Dnul Ion Bîzu, primarul s. Cîrpești și Dna Elena Enachi, primară în s. Baurci-Moldoveni, Cahul, au făcut prezentarea GAL-urilor, care se constituie, oferind detalii despre necesitatea creării acestor parteneriate, profilul teritoriilor asociate, misiunea și viziunea, obiectivele strategice și specifice de dezvoltare a microregiunilor.

Cel mai impresionant moment al evenimentului a fost semnarea Acordurilor teritoriale de parteneriat și oficializarea celor 2 GAL-uri. Astfel, 47 instituții private și publice, dar și persoane fizice, din 12 localități ale raionului Cantemir, au aderat la GAL-ul ”Colinele Tigheciului” pentru reprezentarea intereselor a 23 265 locuitori, iar  34 membri reprezentând aceleași sectoare din 8 localități rurale din raionul Cahul au aderat la GAL-ul ”Valea Halmagei” cu o populație de 17 096 locuitori. Tot la această ședință, respectând principiile generale de asigurare a funcționalității, GAL-urile și-au ales organele de conducere: Consiliul de Administrație, Comisia de selecție a proiectelor, Comisia de audit. Aceste rezultate au fost posibile grație implementării proiectului Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală” implementat de Asociația ”Pro Cooperare Regională, Bălți în parteneriat cu CRAION CONTACT-Cahul cu suportul financiar al Fundației Elvețiene HEKS.

Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul