Extinderea termenului de aplicare

Extinderea termenului de aplicare

WOMEN 4 LEADERSHIP
Centrul CONTACT-Cahul  și Asociația ”Institutum Virtutes Civilis ” (IVC), în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova) și cu susținerea Guvernul Suediei, lansează anunțul de selectare a reprezentanților Organizațiilor Societății Civile (OSC) locale și regionale pentru participare la instruirea de dezvoltarea a capacităților în domeniul promovării egalității de gen și participării femeilor în procesul de luare a deciziilor. Vor fi selectate 10 OSC-uri de nivel regional și local (pot fi delegate câte două persoane din aceeași organizație), care vor beneficia de instruire atât în domeniul promovării egalității de gen și politicilor sensibile la dimensiunea de gen, cât și în domeniul organizării campaniilor de advocacy pentru promovarea implicării femeilor în procesele decizionale.Instruirea va fi organizată la Chișinău în perioada 6-7 decembrie 2018. OSC vor fi selectate în baza următoarelor criterii:
  1. Organizații ale societății civile care desfășoară activități în domenii precum egalitatea      de gen, drepturile omului, implicarea tinerilor, participarea civică, dezvoltare durabilă, acces la informare;
  2. Aria de desfășurare a activităților – locală sau regională;
  3. Disponibilitatea OSC-ului de a semna cu IP CRAION CONTACT-Cahul și AO IVC un Acord de Parteneriat prin care își asumă angajamentul de a promova în regiuni      informația despre activitatea femeilor beneficiare ale proiectului „Women 4 Leadership”;
  4. Interesul și deschiderea OSC de a participa în procesul de constituire a unui Grup consultativ  în domeniul egalității de gen, care va promova dialogul dintre      reprezentanții societății civile și cei ai autorităților publice locale și parteneriatul lor pentru abilitarea socială, economică și politică a femeilor la nivel regional.
Cheltuielile de cazare, alimentație și transport vor fi asigurate de către organizatori. Dacă ați decis să participați, vă îndemnăm să completați formularul de aplicare pe care îl puteți accesa pe următorul link: http://bit.ly/2C9fYEz. Data limită de completare a formularului este 25 noiembrie, ora 18.00.Proiectul „Women 4 Leadership” este implementat la nivel național de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION Contact-Cahul și contribuie la edificarea unei platforme incluzive de dialog, instruire și acțiune a femeilor-lider, care va spori șansele de afirmare a femeilor din diferite grupuri, inclusiv femei tinere, din grupurile de minorități etnice, femeile cu dizabilități, care sunt practic absente din procesele decizionale.
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la:

IP CRAION CONTACT-Cahul Or.Cahul, str. Negruzzi, 46
Tel.: +373/299/84842
Web: http://contact-cahul.md 
E-mail:   contact_cahul@yahoo.com