A fost lansat proiectul ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”

A fost lansat proiectul ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”

Noutăți

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” are plăcerea de a anunța lansarea proiectului intitulat ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”. Acest proiect își propune creșterea capacităților și cunoștințelor Organizațiilor Societății Civile (OSC-uri) și Autorităților Publice Locale (APL-uri) din Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS), pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local și pentru a crește reziliența comunităților în fața situațiilor de criză.

Scopul principal al proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor societății civile și a autorităților publice locale din RDS de a acționa în mod eficient pentru promovarea păcii și a egalității de șanse în comunitățile locale. Prin intermediul acestui proiect, dorim să dezvoltăm parteneriate durabile și să facilităm schimbul de cunoștințe și experiență între OSC-uri și APL-uri, pentru a crea o rețea puternică și eficientă în promovarea obiectivelor de pace și egalitate.

Prin implementarea proiectului ”Parteneriate durabile pentru egalitate și pace”, ne propunem să atingem următoarele obiective:

  1. Creșterea capacităților OSC-urilor și APL-urilor prin dezvoltarea Rețelei Multiplicatorilor Regionali, pentru a promova parteneriate solide în asigurarea păcii și egalității de șanse.
  2. Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul public și asociativ, pentru a elabora planuri de acțiuni sensibile la dimensiunea de gen și situații de criză.
  3. Sensibilizarea cetățenilor cu privire la combaterea stereotipurilor de gen, promovarea păcii, accesul la informație și rezistența la dezinformare.

Proiectul propus reprezintă o continuare a eforturilor noastre anterioare în domeniul rezilienței, promovării păcii și egalității de gen. Ne dorim să extindem aria de acoperire a activităților noastre și să creștem capacitatea a încă 4 OSC-uri din Regiunea Sud, pentru a le permite să atragă fonduri și să dezvolte comunitățile locale.

Proiectul va acoperi 12 localități din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni și Ștefan Vodă, având un impact direct asupra aproximativ 40.000 de femei, bărbați, fete, băieți și persoane refugiate din aceste comunități.

Ne propunem să organizăm activități de instruire și formare pentru cele 12 OSC-uri partenere, abordând tematici actuale precum securitatea cibernetică, rezistența la dezinformare și protecția datelor cu caracter personal. Totodată, vom încuraja schimbul de experiență între organizațiile participante și cele implicate în proiectul nostru anterior.

În cadrul acestui proiect, vor fi alocate fonduri pentru inițiative locale în cele 4 localități partenere noi, în scopul dezvoltării durabile a acestor comunități. De asemenea, vom lansa un concurs de finanțare pentru susținerea a încă 2 inițiative locale pentru organizațiile partenere din proiectul nostru precedent.

Suntem încrezători că prin acest proiect vom contribui semnificativ la promovarea păcii, egalității de șanse și rezilienței comunităților din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Mulțumim pentru sprijinul și implicarea dumneavoastră în promovarea păcii și egalității de șanse!

Echipa AO Centrul ”CONTACT-Cahul”

Galerie foto din postare