Termeni de referință  pentru selectarea unei Companii de Audit  pentru realizarea auditului financiar organizațional

Termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional

Noutăți

Data anunțării: 06 iunie 2023 

Data - limită: 15 iunie 2023, ora 17.00 

Asociația Obștească Centrul “CONTACT-Cahul”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs repetat de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2022. 

Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar conform standardelor pentru un an (anul 2022), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare. 

Termenii și modul de prezentare a ofertei: 

oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: mun. Cahul, str. Negruzzi 46, etaj II; oferta se prezintă în original până la data de 15 iunie 2023, ora 17.00 la sediul  Beneficiarului; 

oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46), dar nu mai târziu de termenul limităde depunere a ofertelor; 

fiecare aplicant poate prezenta doar o singură ofertă; 

pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar companiile interesate pot solicita informații suplimentare la sediul AO Centrul “CONTACT-Cahul”, electronic sau  la telefon. 

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii: 

perioada de efectuare a auditului; 

obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil); termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ; 

termenul de prezentare a raportului auditorului; 

numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităților financiare anuale; lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, 

fondatorul entității, cu excepția statului; 

prețul serviciilor de audit; 

experiența în domeniul dat de minim 5 ani.

Pe lângă oferta financiară, dosarul va mai include: 

copia certificatului de înregistrare al companiei; 

copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice; 

 copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;  copia certificatului de auditor cu experiență de minim 5 ani; 

CV-ul companiei de audit. 

Termenul limită de prezentare a ofertei: 15 iunie 2023, ora 17.00

Date de contact: 

Număr telefon: 0 299 84842, 061082533, 061082534, 061082535 

Email: contact_cahul@yahoo.com 

Persoane de contact: 

Mihail Cucereanu, director executiv AO Centrul “CONTACT-Cahul” 

Daniela Cășuneanu, manageră financiară AO Centrul “CONTACT-Cahul” 


Doar compania selectată va fi contactată. 

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

AO Centrul “CONTACT-Cahul” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.