Termeni de referință repetați privind selectarea unei companii, care va elabora vizualul Campaniei de informare și conștientizare și care va asigura editarea și imprimarea materialelor promoționale

Termeni de referință repetați privind selectarea unei companii, care va elabora vizualul Campaniei de informare și conștientizare și care va asigura editarea și imprimarea materialelor promoționale

Noutăți

Termeni de referință repetați

privind selectarea unei companii, care va elabora vizualul Campaniei de informare și conștientizare și care va asigura editarea și imprimarea materialelor promoționale


  1. Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul „Tinerii pentru o societate fără corupție”.


Scopul proiectului este contribuirea la prevenirea corupției în 3 comunități din raionul Cahul: mun. Cahul și satele Giurgiulești și Slobozia Mare. 


Obiectivul concursului:

În acest context, AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță concurs repetat de selectare a unei companii/organizații, care va elabora vizualul Campaniei de informare și conștientizare și care va asigura elaborarea conceptului, editarea și imprimarea materialelor promoționale în cadrul proiectului „Tinerii pentru o societate fără corupție”, conform următoarelor specificații:Nr.

Denumirea


Caracteristici

1.

Elaborarea vizualului Campaniei de informare și conștientizare

Elaborarea următoarelor elemente:

●  denumirea Campaniei de informare.

●  mesajul Campaniei care vor fi redat prin intermediul unui slogan/îndemn/acțiune.

●  vizualul Campaniei care va include elementele de vizibilitate.

●  conceptul de desfășurare a Campaniei.

●  materialele de promovare și informare 

    2. 

Elaborarea conceptului, editarea și imprimarea materialelor de  promovare și informare  care va include: liflete/calendar, magneți, insigne etc, pentru fiecare localitate implicată în proiect. 

Conceptul materialelor de promovare urmează să atingă scopul creșterii capacităților de prevenire și combatere a actelor de corupție în rândul tinerilor, cadrelor didactice și părinților. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la prevenirea corupției în domeniul educației.  Consolidarea  capacităților organizaționale.
  1. Dosarul de aplicare va conține:
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
  • Oferta financiară și termenele de executare. Oferta financiară va fi în MDL la cota TVA 0 %.


NB: Contractarea va fi posibilă după aprobarea de către finanțator.   1. Termenul limită de prezentare a ofertei: 17.05.2023, ora 16.00.


  • Oferta va fi depusă prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea ”Ofertă Campanie de Informare, editare și imprimare a materialelor promoționale” sau direct la oficiul AO Centrul „CONTACT-Cahul”: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, mun. Cahul.


Echipa de implementare a proiectului va analiza ofertele în baza principiului calitate, preț/eficiență. Achitarea serviciilor se va efectua prin transfer pe contul prestatorului. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA :

Telefon de contact: 0 299 84842, 061082534

Email:contact_cahul@yahoo.com

Persoane de contact: Mihail Cucereanu, director executiv - 061082533 și 

                                    Viorica Cecan, coordonatoare proiect – 079991477.