PREZENTĂM REZULTATELE INIȚIATIVEI DIN CIMIȘLIA IMPLEMENTATE DIN CADRUL PROIECTULUI ”ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD SOLIDARE PENTRU EGALITATE ȘI PACE”

PREZENTĂM REZULTATELE INIȚIATIVEI DIN CIMIȘLIA IMPLEMENTATE DIN CADRUL PROIECTULUI ”ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD SOLIDARE PENTRU EGALITATE ȘI PACE”

Noutăți

Obiectivul inițiativei a fost îmbunătățirea condițiilor necesare și confortabile pentru trai la Centrul de plasament pentru familii de refugiați din Ucraina. 

Inițiativa face parte din Planul de acțiune sensibil la gen și situații de criză pentru anii 2023-2024, or. Cimișlia și se reflectă în punctele următoare:

  • Crearea unui Centru de asistență și protecție a victimelor violenței în familie;
  • Îmbunătățirea condițiilor de amplasare și accesibilitate spre angajare a persoanelor refugiate și a copiilor acestora pentru frecventarea instituțiilor educaționale în format fizic.

Pentru a atinge acest obiectiv au fost achiziționate: mobilier pentru bucătărie, inventarul sanitar (mașina de spălat vesela) și jaluzele.

Realizarea acestei inițiative a fost posibilă datorită parteneriatului trilateral între AO Centrul ”CONTACT-Cahul”, AO ”Prospect” și Primăria Cimișlia. Astfel, au fost ajutate peste 40 de familii de refugiați să fie cazate în Centrul de plasament care se află în oraș dar care anterior au fost plasați în Tabăra de vară ”El Șadai”, care se află la cca 5 km de orașul Cimișlia. În acest mod se vor soluționa mai multe probleme, cum ar fi: acces la Centrul de Sănătate, Asistență Socială, educație (Instituții de învățământ), bibliotecă, secții sportive și cercuri culturale, Casă de Cultură, și altele.

Programul de susținere a inițiativelor locale a fost implementat în cadrul proiectului: ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”, implementat de AO Centrul ”CONTACT-Cahul”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

#SolidariPentruEgalitateȘiPace

Galerie foto din postare