CENTRUL CONTACT-CAHUL COMBATE STEREOTIPURILE DE GEN PRINTR-O EXPOZIȚIE DE CARICATURă CU GENERICUL “OCHELARII STRÂMBI”

CENTRUL CONTACT-CAHUL COMBATE STEREOTIPURILE DE GEN PRINTR-O EXPOZIȚIE DE CARICATURă CU GENERICUL “OCHELARII STRÂMBI”

Noutăți

Chiar dacă trăim într-un secol modern stereotipurile legate de gen încă mai persistă. 

Datele mai multor studii privind egalitatea de gen în Republica Moldova arată că stereotipurile de gen privind rolul femeii și a bărbatului acasă și în societate evidențiază clar rolul de lider al bărbatului în societate, dar și poziția de superioritate a bărbatului față de femeie în cazul responsabilităților casnice. 

Astfel, 40 la sută din femeile și bărbații din Republica Moldova cred că e mult mai important pentru un bărbat să avanseze în carieră decât pentru o femeie. Iar fiecare a șasea persoană din Republica Moldova crede că femeia este cea care trebuie să aibă grijă de casă și familie. Doar în 4 din 10 familii, schimbarea scutecelor, spălarea și alimentarea copiilor este responsabilitatea comună a partenerilor. Și doar 3 din 10 tați din Moldova acceptă să stea cu copilul lor acasă atunci când acesta este bolnav. Din cauza stereotipurilor de gen, bărbații care se implică în partajarea treburilor casnice sunt de cele mai dese ori criticați și priviți ca fiind fără autoritate.


Rolurile rigide de gen, cum ar fi cel al bărbatului strict legat de întreținerea familiei, iar al femeii - de îngrijirea casei și a copiilor - au un impact negativ atât asupra bărbaților, cât și a femeilor. Aceste norme și stereotipuri afectează starea de bine atât fizică cât și emoțională a bărbatului și perpetuează inegalitățile de gen care pot duce la violență și discriminare împotriva femeilor. 


În acest context, Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, în cadrul proiectului ”Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud solidare pentru egalitate și pace”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, organizează o expoziție de caricaturi având drept scop schimbarea viziunii privind drepturile femeilor, aplanarea conflictelor, asigurarea păcii și oferirea șanselor egale atît pentru femei cît și pentru bărbați.


Scopul general al Expoziției de caricaturi ”Ochelarii strâmbi” este de a sensibiliza femeile și bărbații din 8 localități din regiunea de sud a Republicii Moldova cu privire la stereotipurile de gen existente în acest fel contribuind la combaterea stereotipurilor de gen în societate. 

Ca obiective urmărim să: 

 Informăm femeile și bărbații despre stereotipurile de gen existente privind rolul femeii și a bărbatului acasă și în societate;

 Punctăm asupra impactului negativ al prejudecăților de gen pentru femei și bărbați; 

 Determinăm femeile și bărbații să conștientizeze că uneori gândesc și acționează stereotipic fără să își dea seama. 


Vă îndemnăm să luați parte la expoziția expusă mai jos.

Galerie foto din postare